Är du intresserad av att bli kund? Ring oss på010-498 99 90 eller klicka här

Ändringar för den personliga assistansen i och med Åsa Regnérs presskonferens

Det händer oerhört mycket inom den personliga assistansen. Här ger vi dig en uppdatering om de senaste förslagen till lagändringar från Åsa Regnérs presskonferens tidigare i veckan. 

Äntligen svar från Regeringen gällande den personliga assistansen

Som en blixt från en klar himmel slog det ner. Pressmeddelandet på morgonen den 14 november om att Socialdepartementet skulle hålla en presskonferens kring ett ”åtgärdspaket” för LSS. Åsa Regnér gick igenom följande förslag på tillfälliga lagändringar;

Högsta förvaltningsdomstolens dom (HFD 2017 ref.27)

Denna dom kom i somras och är den så kallade ”transportdomen”. Försäkringskassans tolkning av domen innebar att väntetid, beredskap samt tid mellan aktiva insatser utanför hemmet inte längre skulle beviljas. Det var just denna dom som Försäkringskassan bad Socialdepartementet uppmärksamma då de ansåg att deras tolkning skulle få ”svåröverskådliga konsekvenser” för assistansberättigade, kommuner och enskilda. I och med presskonferensen föreslog Regeringen en tillfällig lagändring. Detta innebär att man återställer assistansen till tidigare ordning, det vill säga att de kommer bevilja personlig assistans för väntetid, beredskap samt tid mellan aktiva insatser utanför hemmet. Det tillfälliga lagförslaget presenteras runt jul och vi kan förvänta oss att se en faktisk lagändring inom ca 3 månader.

Tvåårsuppföljningar

Regeringen föreslår en tillfällig ”frysning” av Försäkringskassans krav att göra tvåårsuppföljningar. En tillfällig ändring föreslås så att Försäkringskassan, i avvaktan på LSS-utredningens betänkande, inte ska ha lagstadgad skyldighet att göra dessa tvåårsuppföljningar. Regeringen ville framhålla att syftet med detta var att lindra den oro som assistansberättigade vittnar om inför sina uppföljningar – särskilt nu när läget är så osäkert. Lagändringen är tillfällig och kommer att återupptas igen efter att LSS-utredningen har presenterats och hanterats, någon gång efter oktober 2018. Vi kan förvänta oss att se en faktisk lagändring inom ca 3 månader.

Kommuners ansvar

Kommunerna föreslås genom en lagändring få ett förtydligat ansvar att informera om rättigheterna enligt LSS för de personer som får avslag eller indrag av sin assistansersättning från Försäkringskassan. Detta förväntas bli ett faktum i en lagändring från och med 1 juli 2018.

Högre timbelopp

Personer som har beviljats assistansersättning med ett högre timbelopp föreslås kunna få täckning för sina kostnader även då kostnaderna varierar mer över tid inom beräkningsperioden.  Detta förväntas bli ett faktum i en lagändring från och med 1 juli 2018.

Vad gäller för de som har sina tvåårsuppföljningar fram tills den tillfälliga ”frysningen” träder i kraft?

Det är fortfarande oklart hur Försäkringskassan kommer hantera tvåårsuppföljningar fram till dess att den tillfälliga lagändringen om ”frysningen” träder i kraft. Fram till dess att lagen tillfälligt ändras måste Försäkringskassan fortsätta göra tvåårsuppföljningar eftersom det fortfarande är ett lagkrav. Samma eftermiddag som presskonferensen hölls av Åsa Regnér gick Försäkringskassan ut med information på sin hemsida om att de kommer fortsätta med uppföljningarna under tiden fram tills de tillfälliga lagändringarna träder i kraft. Det står dock att Försäkringskassan ”inte kommer att fokusera på dem som träffas av de senaste årens HFD-domar”. I en senare intervju gjord av Assistanskoll med Andreas Larsson, verksamhetsområdeschef vid avdelningen för funktionsnedsättning på Försäkringskassan, framkommer det att frysningen kommer gälla de assistansberättigade som skulle drabbas av den förändrade rättspraxisen sedan 2009. Det vill säga följande HFD-domar:

2009Att bara integritetsnära delar av grundläggande behov räknas som grund för assistansersättning.

2012 (tillämpad från 2016) – Att egenvård inte räknas som grundläggande behov.

2015Att det femte grundläggande behovet bara beviljas vid psykisk funktionsnedsättning.

2017Domen om assistans vid transporter till fritidsaktiviteter.

Försäkringskassan vet inte än hur de ska göra detta urval av personer men vi återkommer i frågan när vi vet mer.

Vad gäller för er som just nu befinner er mitt i en uppföljningsprocess?

Vi har inte fått svar på vad som gäller för er som just nu befinner er mitt i en uppföljningsprocess. Vi har kontakt med Försäkringskassan kring detta och går ut med information så snart vi får reda på mer.

Vad gäller för er som redan förlorat timmar eller fått indragen assistans på grund av Högsta förvaltningsdomarna?

De som fått indragna timmar på grund av transportdomen (alltså nu i närtid) kommer kunna ansöka om nya timmar när den tillfälliga lagändringen om väntetid, beredskap och tid mellan aktiviteter antas i vår (inom ca 3 månader).

Vad gäller för personer som vill ansöka om personlig assistans för första gången?

När det gäller nyansökningar ska Försäkringskassan följa gällande lagstiftning och praxis. Dessa påverkas alltså inte av de föreslagna lagändringarna.

När LSS-utredningen presenteras i oktober 2018 kommer vi se nya förslag på hur LSS ska utformas framöver. Exakt hur de tillfälliga lagändringarna kommer se ut fram tills ”nya LSS” presenteras vet vi inte än men vi kommer att hålla er uppdaterade.

Du får gärna höra av dig till din assistansrådgivare eller till våra jurister om du har frågor eller funderingar. Våra jurister når du genom att ringa 08-505 920 24 (Lisa Warström) alternativt 08-505 920 28 (Johanna Lindqvist).

Vänliga hälsningar,

Särnmark

Aktuellt

 • Erfaren tankesmedja i Almedalen föreslog nya lösningar för framtidens LSS

  I samband med Almedalsveckan i Visby deltog en av Särnmarks ägare och grundare Cecilia Ekholm i en 24 timmar lång tankesmedja där framtidens personliga assistans diskuterades.

  Läs mer
 • Flour Bucket Challenge - Marias kamp mot ALS

  Den 21 juni är det internationella ALS-dagen. Maria Eggers har levt med ALS i 9 år och har sin personliga assistans hos oss på Särnmark. Idag startar Marias initiativ "Flour Bucket Challenge" som vill uppmärksamma ALS och även samla in pengar till ALS-forskningen. Vi hoppas att ni alla kan vara med genom att delta och donera pengar. 

  Läs mer
 • Cecilia Ekholm: "Det är nu det gäller för LSS"

  Lagom till årets Almedalsvecka uttalar sig Särnmarks ägare och grundare Cecilia Ekholm om möjligheterna att påverka LSS-utredningen och beslutsfattarna. 

  Läs mer
 • Försäkringskassan: Endast särskild övervakning vid sondmatning ger rätt till assistansersättning

  Försäkringskassan går emot tidigare dom rörande sondmatning.

  Läs mer
 • Pär Lager – ny styrelseordförande för Särnmarkgruppen

  I samband med en extra bolagsstämma den 8 juni 2018, valdes Pär Lager till ny styrelseordförande för Särnmarkgruppen.

  Läs mer
Visa fler inlägg