Är du intresserad av att bli kund? Ring oss på010-498 99 90 eller mailakontakt@sarnmark.se

Vårt intressepolitiska arbete

Vi deltar i den intressepolitiska debatten. Det gör vi för att kunna följa utvecklingen och påverka din assistans. Vår ambition är att representera våra kunder och vara närvarande där makten finns och där besluten om din personliga assistans tas och kan påverkas.

Mycket av vårt arbete görs bakom kulisserna. Det är då främst Mikael Särnmark och Cecilia Ekholm, våra grundare och ägare, men även vår vd Marika Philipson som är närvarande vid diskussioner och beslut som rör din personliga assistans. Det gör de bland annat genom att

  • lämna yttranden och remissvar till regeringen och Försäkringskassans utredningar
  • arbeta för olika intresseorganisationer
  • skriva debattartiklar
  • uttala sig i media. 
Vi informerar dig om vad som händer via våra informationsmöten och månadsbrev. Håll utkik under Nyheter!