Är du intresserad av att bli kund? Ring oss på010-498 99 90 eller mailakontakt@sarnmark.se

Våra modeller för personlig assistans

Samma lösning passar inte alla. Därför har vi tre olika modeller av personlig assistans, samt en fjärde via vårt dotterbolag Brukarassistans. Vi hjälper dig att välja en modell av personlig assistans som passar utifrån det som är viktigast för dig. Om din assistans förändras eller du känner att du vill ta mer eller mindre ansvar, kan du alltid byta till någon av våra andra modeller.

 • Egen Arbetsgivare

  Vår modell av personlig assistans för totalt kundinflytande. I Egen Arbetsgivare har du  hela ansvaret för dina personliga assistenter. Modellen passar dig som vill arbeta aktivt och som vill ha full kontroll över din assistans. Det innebär ett stort ansvar och mycket arbete. Om du vill kan du också ha en medarbetsledare. Vi sköter den ekonomiska redovisningen och viss administration, samt stöttar och ger dig råd när du vill och så behöver. 

  Du tar stort ansvar för din assistans. Vi är din assistanspartner. 

 • Aktiv

  Vår modell för personlig assistans med delat ansvar. Modellen är flexibel, vilket innebär att du kan välja att ha ett mindre ansvar under perioder när du inte orkar vara lika aktiv. Då kan du lämna över arbetsuppgifter till din medarbetsledare för att istället fokusera på annat. Tillsammans tar vi ansvar för att din assistans fungerar.

  Tillsammans med dig och din medarbetsledare tar vi ansvar för din assistans

 • Trygg

  Trygg är Särnmarks senaste modell och passar dig som vill delegera mer av assistansen till din assistansrådgivare på Särnmark samt en utvald medarbetsledare i din assistentgrupp. Du bestämmer över hur din assistans ska utformas så att det passar dig men vi har arbetsgivar- och arbetsmiljöansvaret.  

  Tillsammans med din medarbetsledare tar vi ansvar för din assistans

 • BAS Total

  Hos vårt dotterbolag Brukarassistans så har du en huvudsaklig kontaktperson: din arbetsledare. Hen är den som utifrån dina önskemål sköter din assistans. BAS Total är en fullservicemodell som passar dig som önskar än mindre eget ansvar för assistansen.

  Brukarassistans tar ansvaret för din assistans.

Eget ansvar
Stöd
 • Egen Arbetsgivare

 • Du är egen arbetsgivare åt dina personliga assistenter.
 • Du är arbetsledare och kan välja att ha en medarbetsledare.
 • Du ansvarar för rekrytering och bemanning. Vi stöttar dig.
 • Du lägger schemat för dina assistenter.
 • Du är arbetsgivare till dina assistenter och har arbetsgivar- och arbetsmiljöansvaret.
 • Vi sköter administration och löner.
 • Du ansvarar för hur din assistansersättning disponeras, inom ramen för de lagar och regler som gäller.
 • Vi kompetensutvecklar dig och dina assistenter.
 • Vi är din servicepartner (prokurist).
 • Aktiv

 • Du är aktiv och delaktig i din assistans.
 • Du och din medarbetsledare handleder assistenter.
 • Du är delaktig i rekrytering och bemanning.
 • Du lägger schemat för dina assistenter.
 • Vi är arbetsgivare till dina assistenter och har arbetsgivar- och arbetsmiljöansvaret.
 • Vi sköter administration och löner.
 • Tillsammans ansvarar vi för hur din assistansersättning disponeras.
 • Vi kompetensutvecklar dig och dina assistenter.
 • Tillsammans med dig och din medarbetsledare tar vi ansvaret för din assistans.
 • Trygg

 • Vi och din medarbetsledare tar ett större ansvar för din assistans.
 • Vi ansvarar tillsammans med din medarbetsledare för din assistans.
 • Vi sköter rekrytering och bemanning tillsammans med din medarbetsledare.
 • Vi lägger schemat för dina assistenter.
 • Vi är arbetsgivare till dina assistenter och har arbetsgivar- och arbetsmiljöansvaret.
 • Vi sköter administration och löner.
 • Vi ansvarar för hur din assistansersättning disponeras.
 • Vi kompetensutvecklar dina assistenter och även dig vid intresse.
 • Tillsammans med din medarbetsledare tar vi ansvaret för din assistans.
 • BAS Total

 • Du är så delaktig du vill och önskar. Vi utför.
 • Vi är arbetsledare.
 • Vi rekryterar och bemannar.
 • Vi lägger schemat för dina assistenter.
 • Vi är arbetsgivare till dina assistenter och har arbetsgivar- och arbetsmiljöansvaret.
 • Vi sköter administration och löner.
 • Vi ansvarar för hur din assistansersättning disponeras.
 • Vi utbildar dina assistenter.
 • Vi tar ansvaret för din assistans.