Medarbetsledare
DATUM

PLATS

Nya datum för för 2023 kommer

BESKRIVNING

Varmt välkommen till Särnmarks digitala Medarbetsledarutbildning!

Agenda för aktiviteten

En medarbetsledare har en nyckelroll i assistansens utförande och uppdraget kräver en hel del praktiska och teoretiska kunskaper inom flera områden. Kursen vänder sig både till kunder och medarbetsledare.

Kursen är obligatorisk för alla medarbetsledare. Nya medarbetsledare ska gå kursen inom 6 månader från det att du anställts och därefter en gång vartannat år för att hålla sig uppdaterad om rådande arbetssätt och lagstiftning inom personlig assistans. Kursen innefattar praktiska och teoretiska delar i rollen som medarbetsledare och ger bland annat grundläggande kunskaper i LSS, Lex Sarah och annan relevant lagstiftning.

Ett urval av kursens innehåll:

  • Arbetsmiljö
  • Administration och arbetsledning
  • Schemaläggning och tidrapportering (Tempus)
  • Rekrytering och anställning
  • Arbetsrätt
  • Kundekonomi

Det kommer också ges stort utrymme för egna frågeställningar, diskussion och reflektion.

Någon dag innan utbildningen kommer du som anmäler dig att få en videolänk skickad till dig per e-post, med instruktioner om hur du deltar.

Kategori
Medarbetsledare
Datum

Tid
Plats
OSA

Kostnad
Ingen kostnad
Deltagare
50