Är du intresserad av att bli kund? Ring oss på010-498 99 90 eller klicka här

Kundundersökning 2019

Våra kundundersökningar lär oss mer om vad du som kund tycker om vår verksamhet. Det ger samtidigt dig som kund möjlighet att påverka vår utveckling. Vi vill veta vad du tycker att vi ska förbättra och satsa på. Vad som är viktigt för just dig och dina assistenter. 

Vår senaste kundundersökning för 2019 (gäller verksamhetsåret 2018) visar att Särnmark har väldigt nöjda kunder, vilket är mycket glädjande! Siffrorna visar att vi får 78 av 100 enligt svensk standard för kundnöjdhet (NKI), vilket är ett väldigt högt resultat. Detsamma gäller våra kunders benägenhet att rekommendera oss som assistansanordnare, på den standardiserade värdeskalan för rekommendationsbenägenhet (NPS) är siffran 50 %. Oavsett om det handlar om kundansvariges engagemang, våra jurister eller ditt inflytande som kund så är det härligt att se att våra assistansmodeller värdesätts. 

Kundundersökningen genomfördes av den oberoende aktören Origo Group. Den var fullständigt anonym för våra kunder och Särnmark/BAS tog inte del av någon annan information än det samlade resultatet som Origo Group presenterade.

I den senaste kundundersökningen besvarade 161 av våra kunder en serie med frågor. Nedan kan du läsa ett axplock av frågorna som var med, snittbetyget som våra kunder gav och slutligen våra kommentarer kring hur vi ser på ämnet i fråga.

"Jag har Stockholms bästa assistenter". Vi fick in så många fina kommentarer i kundundersökningen så vi känner att vi ville visa upp ett axplock i videon nedan.


 

Jag får själv bestämma över utformningen av min assistans – 4,4/5

Detta är grunden som Särnmark alltid har vilat på. Vi tror starkt på att du som kund är den som bäst vet hur du vill ha din assistans. Därför är det alltid din vilja som styr oss i vårt arbete, oavsett vilken av våra modeller du väljer.


Jag får ett bra bemötande när jag kontaktar Särnmark  4,7/5

Självklart ska du som kund eller assistent alltid mötas med respekt och lyhördhet när du kontaktar oss på Särnmark.


Min kundansvarig visar engagemang för mig  4,4/5

Vi söker medarbetare som har ett driv och starkt engagemang för assistansfrågor. Vår tro och förhoppning är att det även ska märkas för dig som kund att vi är engagerade i vårt arbete och i din assistans.


Jag är nöjd med Särnmarks jurister – 4,6/5

Våra jurister är välutbildade och mycket erfarna när det gäller assistansområdet. De finns där för dig som kund om du önskar hjälp med ansökning, omprövning eller andra juridiska ärenden kopplade till din assistans. Alltid utan kostnad.


Jag känner mig trygg med den assistans jag får  4,5/5 

Din trygghet är av största vikt för oss. Med kunniga assistenter på plats, erfarna vikarier dygnet runt som säkerhet och engagerad personal på kontoret gör vi vad vi kan för att just du ska känna dig trygg med oss.


Särnmark är kunniga inom området personlig assistans - 4,4/5 

I en så föränderlig värld som personlig assistans är det av högsta vikt att vi som anordnare alltid håller oss uppdaterade kring lagar, regler och förordningar. Du som kund ska alltid kunna lita på våra råd.


Förbättringsområden

Vi har framförallt två områden som vi behöver jobba med och förstärka. Dessa är våra ekonomiska rapporter och vår klagomålshantering. För att förbättra dessa områden så gör vi nu följande:

  • Vi fortsätter med projektet att gå igenom och förenkla samt förbättra våra ekonomiska rapporter som du som kund får varje månad. Att våra kunder kan följa exakt vad deras assistansersättning går till varje månad är oerhört viktigt för oss på Särnmark. Vi planerar att kunna lansera den nya och uppdaterade ekonomiska rapporten till hösten 2019. 
  • Dina synpunkter och även klagomål gör att Särnmark kan utvecklas till en ännu bättre assistansanordnare. Vi vill göra det enkelt för dig att ha denna dialog med oss. Vi kommer förtydliga och informera alla våra kunder om att vi, sedan flera år tillbaka, har ett kundombud som finns där för dig. Som också återkopplar på ditt samtal så att du vet om att vi har tagit din synpunkt eller klagomål på allvar och gör något åt det. 

Vår förhoppning är att våra åtgärder ska höja kvaliteten på dessa områden. 

Om du som kund vill ta del av hela kundundersökningen loggar du in på "Mina sidor". 

Dina synpunkter är viktiga för oss 

Hade du inte möjlighet att delta i vår kundundersökning? Ingen fara. Du kan alltid kontakta vårt kundombud Linda Björkander om du har synpunkter.

Vårt kundombud