Är du intresserad av att bli kund? Ring oss på010-498 99 90 eller klicka här

Med full kontroll över sin personliga assistans

Lars-Erik och hans fru Ulla hemma i köket i Spånga.

Lars-Erik fick vid födseln en hjärnblödning. Begreppet CP-skada fanns inte då. Det var först i början av 1950-talet som han fick sin diagnos. Lars-Erik har gått i vanlig skola och tog realexamen som privatist. Han gick därefter även en ettårig handelsutbildning. Sedan arbetade han 42,5 år på Storstockholms Lokaltrafik, SL. Lars-Erik har samlat många minnen från sitt arbetsliv på en trevlig hemsida som han 2013 donerade till Spårvägsmuseet.

"Jag ville själv ha kontroll, dvs. själv bestämma vilka som skulle vara mina assistenter och själv göra deras arbetsscheman. Det var också viktigt för mig att få stöd och professionell hjälp med all övrig administration. Därför valde jag Egen-arbetsgivare-modellen."

Lars-Erik hade arbetat med administrations- och planeringsfrågor på SL under många år och visste hur han ville ha sin assistans. Så en kväll skickade han ut fyra likalydande e-mail till fyra olika assistansbolag och bjöd in dem för att presentera sina arbetssätt. Ungefär som i en offentlig upphandling. Dock hade Lars-Erik haft ögonen på Särnmark ända sedan 1992 då Mikael Särnmark hjälpte den första kunden att få assistans på det sätt som idag är egen arbetsgivare-modellen.

När det var dags för Särnmark att presentera sig fick Lars-Erik och Ulla träffa en informatör som de fick en mycket god kontakt med. ”Hon bemötte mig inte så som vissa gör, att här är en stackare vi ska hjälpa, utan vi hade ett bra samtal”. Lars-Erik gick i pension när han var 63 år och sedan 2007 har han personlig assistans som han administrerar genom sin egen firma (egen arbetsgivare-modellen) med Särnmark som servicepartner.

I Lars-Erik och Ullas hall sitter en mycket uppskattad gåva från SL på väggen som påminner om Lars-Erik (eller Max som han kallades på SL) alla år i tjänst.

"För mig och min fru är det också viktigt att mina assistenter verkligen känner sig "hemma" hos oss, som riktiga familjemedlemmar. Därför passar Särnmarks erbjudande oss mycket bra. Jag får snabbt hjälp med de bitar i assistansen som jag behöver hjälp med, medan jag själv får bestämma hur min assistans ska se ut. Jag har haft Särnmark som servicepartner sedan hösten 2007, ett val jag verkligen inte ångrar."

Lars-Erik och hans fru Ulla (som också jobbar som assistent) är mycket nöjda med egen arbetsgivare-modellen som de haft i över 10 år nu. Det är en del att göra, men de säger att Särnmark finns där om det är något som de behöver hjälp med. Ett stort plus med modellen, säger de, är att de kan sköta rekryteringen av assistenter helt själva men samtidigt få råd, stöd och tips från Särnmark.

Vill du komma i kontakt med Lars-Erik och Ulla och höra mer om Särnmark? Kontakta då oss på 010-498 99 90 alternativt info@sarnmark.se

Läs mer om assistansmodellen "Egen Arbetsgivare"