Är du intresserad av att bli kund? Ring oss på010-498 99 90 eller klicka här

Möjligheten att styra över mitt eget liv

”Min assistans ger mig möjligheten att få bestämma över mitt eget liv.”

Som ung vuxen drabbades Liza av MS (multipel skleros), en neurologisk sjukdom. Idag sitter hon i rullstol och behöver stöd i vardagen för att kunna leva ett självständigt liv. Liza arbetar halvtid som kanslichef för Förbundet Unga Rörelsehindrade.

"Mitt jobb har lärt mig otroligt mycket, både privat och professionellt. Men framför allt känner jag att jag kan påverka och förändra inte bara mitt eget liv utan även livet för andra unga människor som är i samma situation som jag är."

Som första lösning hade Liza assistans genom sin kommun. Men det kändes långt ifrån bra och idag har hon modellen Egen Arbetsgivare hos Särnmark. Modellen innebär att Liza är arbetsgivare över sina personliga assistenter. Hon leder deras arbete och har full insyn över sin assistansekonomi.

”Även om jag har hela ansvaret över mina personliga assistenter, finns Särnmark alltid där för mig. De sköter grovjobbet och gör allt administrativt arbete – löner, skatter, rapporter till olika myndigheter – ja allt. Egen Arbetsgivare passar mig perfekt!”

Viktigt för Liza är att hennes assistenter har integritet och förstår att det handlar om henne och hennes liv. Det spelar inte någon roll om det är en man eller kvinna, utan det är personen som är det viktiga och vilket förhållningssätt hen har. En kombination av både traditionell och modern människa, som ska kunna slå om när det behövs.

”De behöver inte ha någon tidigare erfarenhet, utan det viktiga är att de vill lära känna mig och har förståelse för min situation.”

Idag är Liza mamma till en son, som fyller hennes lediga tid med allt vad en liten människas liv kan innebära. Det är full fart hela tiden.

”Mina assistenter är som en förlängning av mig, men det är jag som har koll på mitt liv, ingen annan. När jag inte vet vad jag ska göra, lyssnar och hjälper alltid Särnmark mig. Vår kontakt fungerar jättebra!”

Läs mer om assistansmodellen Egen Arbetsgivare