Är du intresserad av att bli kund? Ring oss på010-498 99 90 eller klicka här

Vikarietillsättning

Hjälp med vikarietillsättning - dygnet runt

Om en akutsituation uppstår kan du alltid ringa oss och få råd och stöd. 

Särnmark arbetar tillsammans med dig som kund att bygga upp en egen vikariepool med assistenter som du har träffat och som har gått en introduktion hemma hos dig. Om vakans uppstår kan du alltid ringa oss dygnet runt så hjälper vi dig med att kontakta dessa assistenter. I Stockholm har du även möjlighet att få in vikarier som finns i vår upparbetade vikariepool. 

Det bästa sättet att nå oss är via telefon: 08-505 920 44. Om det skulle vara tekniska problem och det inte går att nå vår vikariepool via telefon, då går det bra att istället försöka kontakta via mail: vikariepoolen@sarnmark.se.

Övre raden från vänster: Mary Junias, Susanne Hammarqvist, Elizabeth Karimi och Malin Thurén. Nedre raden från vänster: Weronica Eriksson och Susanne Sjöstedt.