Är du intresserad av att bli kund? Ring oss på010-498 99 90 eller klicka här

Visselblåsarlinjen

Vi vill göra rätt och då är din roll viktig

Vi vill göra rätt och strävar efter att upprätthålla ett öppet klimat och en hög affärsetik. Du har en viktig roll för att vi ska lyckas.

Visselblåsartjänsten är en anonym kanal för att slå larm om en farhåga om oegentligheter som påverkar människor, vår organisation, samhället eller miljön.

Från den 1 juni 2022 kan du rapportera enkelt och tryggt via Visselblåsartjänsten.