Är du intresserad av att bli kund? Ring oss på010-498 99 90 eller klicka här

Visselblåsarlinjen

Visselblåsarlinjen är till för dig som arbetar för Särnmark och vill rapportera något som inte står rätt till. Vi på Särnmark vill med denna linje förtydliga att vi tar våra medarbetares synpunkter på största allvar och att du som medarbetare anonymt kan uppmärksamma oss på saker som behöver förbättras. Det är viktigt att förtydliga att detta inte ersätter både din och vår rapporteringsskyldighet enligt Lex Sarah men visselblåsarlinjen ska förenkla för dig som medarbetare att våga rapportera.

Visselblåsarlinjen når du via kontaktformuläret nedan, samt på telefonnummer: 08-505 920 99 eller mejl: visselblasarlinjen@sarnmark.se.

Kontakta Visselblåsarlinjen

Här har du möjlighet att kontakta Visselblåsarlinjen med ditt ärende. Om du vill så kan du vara anonym.