Är du intresserad av att bli kund? Ring oss på010-498 99 90 eller klicka här

Regeringen utreder personliga assistenters arbetsförhållanden

Regeringen ska utreda arbetsförhållandena för personliga assistenter. Syftet med utredningen är att se över hur assistenternas arbetsvillkor ser ut (både i kommunal och privat regi).

Även assistenternas möjlighet att få en introduktion, information och fortbildning ska ses över. I flera olika undersökningar har resultaten pekat på att det kan råda otydlighet kring vilka arbetsuppgifter som ingår i assistentens ansvar och vem som har arbetsledningsansvaret. Tanken är därför att utredningen ska gynna både assistenterna och de assistansberättigade.

 Utredaren ska:

 • Undersöka personliga assistenters arbetsförhållanden, inklusive arbetsledningsansvaret samt redovisa om det finns skillnader mellan privata anordnare, kommuner, brukarkooperativ och assistansberättigade som själv anställer sina assistenter,
 • Undersöka hur assistansberättigade och arbetsgivare samt i förekommande fall anhöriga till assistansberättigade, uppfattar sin roll att arbetsleda den personliga assistenten,
 • Lämna förslag på åtgärder som syftar till att goda arbetsförhållanden för personliga assistenter säkras samtidigt som den assistansberättigades självbestämmanderätt och integritet respekteras.

Utredning ska också innehålla:

 • En kartläggning över vilka arbetsuppgifter som kan ingå i yrket personlig assistent och hur behoven av kompetens tillgodoses i dag,
 • En redovisning över hur arbetsuppgifterna för personliga assistenter kan skilja sig åt beroende på de assistansberättigades varierande personliga förutsättningar,
 • En kartläggning över utbildningar till personliga assistenter som genomförs i det offentliga utbildningsväsendet och inom folkbildningen,
 • En kartläggning över vilka fortbildningsinsatser och vilken yrkesintroduktion de personliga assistenterna får av assistansanordnaren och av assistansberättigade som själva anställt den personliga assistenten,
 • En kartläggning över behovet av introduktion och informations- och fortbildningsinsatser,
 • Förslag på hur informations- eller kompetensutvecklingsinsatser kan stärka kvaliteten i yrket personlig assistent (om detta anses behövligt).

Det är i dagsläget svårt att säga om och hur utredningen kan komma att påverka vår verksamhet. Det nämns i underlaget att det finns indikationer som tyder på att personlig assistent bör vara ett yrke som man utbildar sig till, vilket antyder att det kanske kommer införas krav kring detta.

Utredningen ska vara klar den 15 januari 2020.

Aktuellt

 • Imorgon presenteras LSS-utredningen

  Torsdag den 10 januari presenteras LSS-utredningen klockan 15:00. Du kan följa pressträffen direkt på regeringen.se. Vi och våra jurister finns tillgängliga om du har några frågor. 

  Läs mer
 • Oro inför förslag om personlig assistans

  LSS-utredningen presenteras torsdag den 10 januari.

  "Turerna kring utredningen har varit många: byte av utredare, utkast som läckt, vallöften och – när inte mycket tid återstod – regeringens helomvändning. Krav på sparförslag togs bort i elfte timmen", skriver Svd i en bra artikel som beskriver turerna kring denna utredning. Läs hela artikeln på svd.se

  Läs mer
 • God jul & gott nytt år

  Vi på Särnmark önskar er alla en riktig god jul och gott nytt år!

  Läs mer
 • Särnmark på plats under Musikhjälpen 2018 i Lund, 10-16 december

  Nu på måndag den 10 december inleds årets upplaga av Musikhjälpen. Kom gärna förbi och säg hej till Särnmarks ambassadörer på torget, tisdag till lördag och passa samtidigt på att ge ditt bidrag till förmån för personer som världen över lever med en funktionsnedsättning.  

  Läs mer
 • Presentation av LSS-utredningen senareläggs

  Nu är det bekräftat att LSS-utredningen presenteras den 10 januari istället för den 15 december.

  Läs mer
Visa fler inlägg