Är du intresserad av att bli kund? Ring oss på010-498 99 90 eller klicka här

Regeringen utreder personliga assistenters arbetsförhållanden

Regeringen ska utreda arbetsförhållandena för personliga assistenter. Syftet med utredningen är att se över hur assistenternas arbetsvillkor ser ut (både i kommunal och privat regi).

Även assistenternas möjlighet att få en introduktion, information och fortbildning ska ses över. I flera olika undersökningar har resultaten pekat på att det kan råda otydlighet kring vilka arbetsuppgifter som ingår i assistentens ansvar och vem som har arbetsledningsansvaret. Tanken är därför att utredningen ska gynna både assistenterna och de assistansberättigade.

 Utredaren ska:

 • Undersöka personliga assistenters arbetsförhållanden, inklusive arbetsledningsansvaret samt redovisa om det finns skillnader mellan privata anordnare, kommuner, brukarkooperativ och assistansberättigade som själv anställer sina assistenter,
 • Undersöka hur assistansberättigade och arbetsgivare samt i förekommande fall anhöriga till assistansberättigade, uppfattar sin roll att arbetsleda den personliga assistenten,
 • Lämna förslag på åtgärder som syftar till att goda arbetsförhållanden för personliga assistenter säkras samtidigt som den assistansberättigades självbestämmanderätt och integritet respekteras.

Utredning ska också innehålla:

 • En kartläggning över vilka arbetsuppgifter som kan ingå i yrket personlig assistent och hur behoven av kompetens tillgodoses i dag,
 • En redovisning över hur arbetsuppgifterna för personliga assistenter kan skilja sig åt beroende på de assistansberättigades varierande personliga förutsättningar,
 • En kartläggning över utbildningar till personliga assistenter som genomförs i det offentliga utbildningsväsendet och inom folkbildningen,
 • En kartläggning över vilka fortbildningsinsatser och vilken yrkesintroduktion de personliga assistenterna får av assistansanordnaren och av assistansberättigade som själva anställt den personliga assistenten,
 • En kartläggning över behovet av introduktion och informations- och fortbildningsinsatser,
 • Förslag på hur informations- eller kompetensutvecklingsinsatser kan stärka kvaliteten i yrket personlig assistent (om detta anses behövligt).

Det är i dagsläget svårt att säga om och hur utredningen kan komma att påverka vår verksamhet. Det nämns i underlaget att det finns indikationer som tyder på att personlig assistent bör vara ett yrke som man utbildar sig till, vilket antyder att det kanske kommer införas krav kring detta.

Utredningen ska vara klar den 15 januari 2020.

Aktuellt

 • Rykten om senare presentation av LSS-utredning

  I en intervju med Anna Barsk Holmbom på Assistanskoll påstås det att LSS-utredningen som skulle presenteras den 10 december 2018 blir framskjuten till den 10 januari 2019.

   

  Läs mer
 • Nya regler från 1 oktober 2018 för dig som är beviljad högre timbelopp

  Den 1 oktober 2018 trädde nya regler i kraft efter att förändringar gjorts i förordningen om assistansersättningen och upphävandet av de allmänna råden till kapitel 51 11 § andra stycket socialförsäkringsbalken gjordes. 

  Läs mer
 • Assistanskrisen - varför ändrar sig S först nu?

  Bengt Westerberg, en av initiativtagarna till assistansreformen och dess ständige beskyddare, går nu hårt till kritik mot S i en debattartikel i Aftonbladet.

   

  Läs mer
 • Särnmark på Malmöfestivalen

  Träffa oss på Malmöfestivalen den 13 och 14 augusti.

  Läs mer
 • Nytt lokalkontor i Kinna den 1 augusti

  På onsdag är det dags! Då öppnar vi ett nytt lokalkontor i Kinna. Det är vårt nionde lokalkontor i ordningen. Den rutinerade Henrik Lund intar rollen som kontorschef.

  Läs mer
Visa fler inlägg