Är du intresserad av att bli kund? Ring oss på010-498 99 90 eller klicka här

Erfaren tankesmedja i Almedalen föreslog nya lösningar för framtidens LSS

I samband med Almedalsveckan i Visby deltog en av Särnmarks ägare och grundare Cecilia Ekholm i en 24 timmar lång tankesmedja där framtidens personliga assistans diskuterades.

 Under ledning av initiativtagarna från ABH Utbildning och tidningen Föräldrarkraft samlades den 5 juli ett tiotal deltagare från andra assistansbolag, intressepolitiska organisationer och anhörigföreningar – alla med en lång erfarenhet av att på olika sätt arbeta med LSS och personlig assistans.

Förutom att föra upp assistansfrågan på den politiska agendan resulterade evenemanget också i ett antal genomförbara förbättringsförslag i framtidens LSS-arbete.

Gemensamt för dessa är en förhoppning om att besluten som rör LSS ska tas mot bakgrund av individens bästa och ur ett helhetsperspektiv, vardag, fritid, relationer och personliga ambitioner inkluderade. Enligt tankesmedjan krävs det att att beslutsfattare, ansvariga myndigheter och utförare samarbetar på ett tydligare sätt än tidigare, annars riskerar LSS-reformens grundtanke om individuellt självbestämmande och ökat oberoende att urholkas, menar man.

Mer om tankesmedjan och deras gemensamma förslag hittar du här.

Aktuellt

 • Särnmarksloppet

  Vi tyckte att det fanns för många lopp som inte riktade sig till alla - så vi startade vårt eget. 

  Läs mer
 • Särnmark förvärvar Scandinavian Rehab Center S.L

  Tisdag den 7 maj förvärvade Särnmark företaget Scandinavian Rehab Center S.L.

  Läs mer
 • Livesändning av LSS-föreläsning idag klockan 15

  Idag livesänder vi Maria Persdotters (Ordförande RBU) föreläsning: LSS - utrett och olöst?

  Läs mer
 • Assistentyrket - utmaningar och möjligheter

  I veckan befann sig Särnmark på ett seminarium i Riksdagen som handlade om assistentyrket – utmaningar och möjligheter.

  Läs mer
 • Föreläsning om autism i Gävle

  Den 24 april arrangerar vi en föreläsning om autism på vårt kontor i Gävle

  Läs mer
Visa fler inlägg