Är du intresserad av att bli kund? Ring oss på010-498 99 90 eller klicka här

Nya regler från 1 oktober 2018 för dig som är beviljad högre timbelopp

Den 1 oktober 2018 trädde nya regler i kraft efter att förändringar gjorts i förordningen om assistansersättningen och upphävandet av de allmänna råden till kapitel 51 11 § andra stycket socialförsäkringsbalken gjordes. 

De allmänna råden som upphävdes var de procentuella riktlinjer som Försäkringskassan använde sig av som vägledning för bedömning av löne- och lönebikostnader samt övriga kostnader, vid högre timbelopp:

87%                     Löne- och lönebikostnader.

5-8%                   Administrationskostnader.

2-3%                   Utbildningskostnader.

1-2%                   Assistansomkostnader.

1-2%                   Arbetsmiljöinsatser och personalomkostnader.                    

Dessa riktlinjer är från och med den 1 oktober borttagna. Försäkringskassan har inte gått ut med något förtydligande om hur de kommer att hantera bedömningen av fördelning mellan de olika kostnadsslagen. Vid frågor om man exempelvis redovisar högre assistansomkostnad än vad de gamla procentuella riktlinjerna godkände, svarar Försäkringskassan, att de utifrån beslutet om högre timbelopp bedömer vad som kan godtas, samt att de vid behov kommer begära in underlag för kostnadsredovisningen. Försäkringskassan uppger även att behovet av stöd i handläggningen fortlöpande ses över och att det kan vara så att det behöver utvecklas ytterligare.

För att säkerställa att kostnader kommer godkännas av Försäkringskassan rekommenderar vi på Särnmark att man tillsvidare i relativt stor utsträckning fortsätter följa de procentuella riktlinjerna inom avräkningsperioden till dess att tydligare svar ges från Försäkringskassan, vad gäller bedömning av kostnader.

Timbeloppet får maximalt uppgå till 12 procent över schablonen, vilket i sig inte är någon förändring sedan tidigare. Dock ges nu möjligheten att fördela sina kostnader över avräkningsperioden då kostnader som överskrider maxbeloppet kan komma att utbetalas i en slutlig avstämning när avräkningsperioden är slut. När avräkningsperioden är slut kommer Försäkringskassan att göra en slutlig avstämning som innebär att de går igenom de kostnader som redovisats för att se om det finns några kostnader som kan godkännas men som tidigare i avräkningsperioden inte utbetalats. Orsaken till att en godkänd kostnad inte utbetalts tidigare kan vara att timbeloppet den månaden som kostnaden uppstod överskred maxtimbeloppet (12 procent över schablonen). Förutsättningen för att en kompletterande utbetalning kan ske vid den slutliga avstämningen är att kostnaderna under någon annan månad i avräkningsperioden varit lägre än 12 procent av schablonbeloppet, samt att alla månader i avräkningsperioden är beslutade. Vad gäller om de totala kostnaderna understiger schablonbeloppet så har inga förändringar skett. De som köper assistans kommer även efter den 1 oktober ha rätt till schablonbeloppet även om kostnaderna understiger schablonbeloppet. Den som är egen arbetsgivare och anställer sina assistenter samt är beviljad högre timbelopp kan endast få det timbelopp som motsvarar de faktiska kostnaderna. Det innebär att timbeloppet kan understiga schablonbeloppet för egna arbetsgivare. 

Försäkringskassan uppger att syftet med de nya bestämmelserna är att ge de försäkrade som är beviljade högre timbelopp möjlighet att fördela sina kostnader över avräkningsperioden. Med andra ord att möjlighet ges att kostnader kan fördelas olika mellan månaderna som ingår i avräkningsperioden. Övergången till de nya reglerna sker den 1 oktober för alla oavsett vilka avräkningsperioder man har. Om man har efterskottsbetalning och har en avräkningsperiod som sträcker sig från juli till december kommer de gamla reglerna gälla för juli till september medan de nya reglerna kommer gälla från oktober till december. För de som har förskottsbetalning och har en avräkningsperiod som avslutas med september kommer de gamla reglerna att gälla. Däremot om man har förskottsbetalning och har en avräkningsperiod som innehåller oktober (maj till oktober) så kommer de nya reglerna att gälla för hela avräkningsperioden.

Kostnaderna skall redovisas på samma sätt som tidigare, det vill säga inga förändringar har skett på räkningsblanketten. De som har efterskottsbetalning skall fortsätta kostnadsredovisa varje månad. Vid behov kommer Försäkringskassan begära in underlag för kostnaderna men det är inte heller någon skillnad jämfört med tidigare. Om man är egen arbetsgivare som själv anställer sina assistenter och har högre timbelopp samt förskottsbetalning så skall man inte kostnadsredovisa varje månad. Utan kostnadsredovisning görs som tidigare på en slutavräkning den sista månaden i avräkningsperioden.

Vid frågor eller om ni tycker något känns otydligt med de nya reglerna för högre timbelopp, får ni gärna kontakta oss, så hoppas vi kunna hjälpa er.

Du kan även se det webbinarium som Försäkringskassan höll den 4 oktober där de svarar på frågor kring de nya ändringarna i förordningen. 

Aktuellt

 • Imorgon presenteras LSS-utredningen

  Torsdag den 10 januari presenteras LSS-utredningen klockan 15:00. Du kan följa pressträffen direkt på regeringen.se. Vi och våra jurister finns tillgängliga om du har några frågor. 

  Läs mer
 • Oro inför förslag om personlig assistans

  LSS-utredningen presenteras torsdag den 10 januari.

  "Turerna kring utredningen har varit många: byte av utredare, utkast som läckt, vallöften och – när inte mycket tid återstod – regeringens helomvändning. Krav på sparförslag togs bort i elfte timmen", skriver Svd i en bra artikel som beskriver turerna kring denna utredning. Läs hela artikeln på svd.se

  Läs mer
 • God jul & gott nytt år

  Vi på Särnmark önskar er alla en riktig god jul och gott nytt år!

  Läs mer
 • Särnmark på plats under Musikhjälpen 2018 i Lund, 10-16 december

  Nu på måndag den 10 december inleds årets upplaga av Musikhjälpen. Kom gärna förbi och säg hej till Särnmarks ambassadörer på torget, tisdag till lördag och passa samtidigt på att ge ditt bidrag till förmån för personer som världen över lever med en funktionsnedsättning.  

  Läs mer
 • Presentation av LSS-utredningen senareläggs

  Nu är det bekräftat att LSS-utredningen presenteras den 10 januari istället för den 15 december.

  Läs mer
Visa fler inlägg