Är du intresserad av att bli kund? Ring oss på010-498 99 90 eller klicka här

Basfakta om Särnmark

Som en koncern verksam inom assistans ställs det höga krav på oss kring transparens och öppenhet. Vi har därför nedan sammanställt en översikt av vår kontaktinformation, basfakta, kvalitetsarbete, personalinformation, ägare och styrelse samt ekonomi.

Kontaktinformation

Särnmark Support AB
Evenemangsgatan 31 B
171 27 Solna

Växel och reception (vardagar 08:00-16:30)
Tel: 08-505 920 00
E-post: info@sarnmark.se

Särnmark Support AB, med säte i Stockholm är moderbolag i en koncern med tre helägda dotterbolag.

Särnmark Assistans AB                       (org. nr. 556506-3772)
Särnmark Ekonomiassistans AB       (org.nr. 556548-0232)
Särnmark Rehab AB                            (org.nr. 556570-2742)

Basfakta om företaget

Särnmarkkoncernens huvudsakliga verksamhet är att anordna personlig assistans åt personer med funktionsnedsättningar. Kopplat till denna verksamhet ger Särnmark även service inom områden som exempelvis rådgivning, administration, kompetensutveckling och bemanning, arbetsledning och stöd till personer med funktionsnedsättningar i frågor som rör den personliga assistansen.

Särnmark har kontor och kunder på flera ställen i landet. Kontor finns i Solna, Höör, Gävle, Kinna, Karlstad, Linköping, Uppsala, Visby, Sundsvall och Uddevalla.

Vi erbjuder flera olika modeller från stöd i löne- och redovisningsfrågor till fullservicemodell där vi axlar ett stort ansvar för den personliga assistansen. Genom att ta ett helhetsansvar för den personliga assistansen vill vi säkerställa att våra kunder och assistenter får det stöd som man önskar och behöver.

I Särnmark finns ett stort antal nationaliteter representerade, både som tjänstemän och assistenter vilket gör att vi ofta kan hitta någon som kan det språk som krävs i olika relationer.

Kvalitetsarbete

Kvalitet har en central roll i vår verksamhet och den ska också avspeglas i vårt dagliga arbete.  Med det menar vi att vi bland annat arbetar för att det ska finnas ett medvetet förhållnings- och arbetssätt när det gäller våra kunders integritet, medinflytande och självbestämmande samt övriga krav och mål som gäller för vår verksamhet enligt lagar och andra föreskrifter. För att säkerställa att vi följer uppsatta krav och mål har vi ett ledningssystem för kvalitet, som motsvarar kraven i Socialstyrelsens föreskrifter. Ledningssystemet används systematiskt för att fortlöpande utveckla och säkra vår verksamhets kvalitet.

Kvalitet: Kundundersökningar

Vi genomför årligen en kundenkät. Särnmark fick för året 2021 ett NKI-index på 73/100, vilket vi är väldigt stolta över. För ett utdrag från kundundersökningen 2021, klicka här.

Personalstatistik: Sjukfrånvaro

Under 2020 hade Särnmark ca 86 tjänstemän och i genomsnitt 1100 visstidsanställda assistenter. Tjänstemän och chefer har samtliga lång erfarenhet och olika utbildningar inom företagets verksamhetsområde. Bland de personliga assistenterna återfinns bland annat undersköterskekompetens, trakeotomi-utbildade samt övriga kundspecifika kunskaper som tillhandahålls genom anpassade utbildningar. Alla assistenter erbjuds också en assistentutbildning i samband med att de anställs.

  • För tjänstemännen ligger korttidssjukfrånvaron (dag 1-14) på i snitt 1,9 % och långtidsfrånvaron på 3 %. För assistenterna ligger motsvarande frånvaro på 5,0 % respektive 2,7 %. Sjukfrånvaron är beräknad genom att dividera antalet sjuktimmar med det totala antalet arbetade timmar under månaden.
           

Ägare och styrelse

Särnmark är grundat av och ägs fortfarande av Mikael Särnmark och Cecilia Ekholm.
För information om vårt organisationsnummer, bolagsform, Vd, styrelse och säte, klicka här.


Företagsledning:

Marika Philipson, VD
Anna Hedström, CFO
Angelina Juhlin-Webber, HR-chef
Jens Hollingby, Kommunikationschef
Conny Björkman, Affärsutvecklingschef
Nina Pettersson, Chef för affärsområdet Rehab
Stefan Jangenheim, Driftschef

Ekonomi

För mer information om vår ekonomi, klicka här.