Är du intresserad av att bli kund? Ring oss på010-498 99 90 eller klicka här

Artiklar

Ett urval av publicerade tidningsartiklar och debattinlägg

”Det är nu eller aldrig som gäller för LSS” - Heja Olika 2018

Nu är flera lag klara till LSS-maraton i Almedalen – vår ”engångstankesmedja” för att hitta lösningar på aktuella LSS-frågor.
– Det är nu eller aldrig som gäller, säger Cecilia Ekholm om möjligheterna att påverka LSS-utredningen och beslutsfattarna.

Författare: Valter Bengtsson, Heja Olika


"Ett tunnelseende med dödlig konsekvens" - Dagens Samhälle 2016

En MS-sjuk kvinna dog på en offentlig toalett till följd av en snäv tolkning av hennes faktiska assistansbehov. Den tragiska olyckan möjliggjordes av att såväl politiker som berörda myndigheter valt att låta tunnelseende och okunskap styra i stället för att lyssna på sakkunniga inom LSS, vilket gör att lagens grundläggande intentioner inte följs. Vem tar ansvar för det?

Författare: Cecilia Ekholm, KFS


"Försäkringskassan vill inte höra vår sanning - avsätter hela assistansrådet" - Dagens Omsorg 2016

Försäkringskassan avsätter samtliga representanter som ingår i Försäkringskassans assistansråd. Vilka är vi? Vi är representanter för ett flertal brukarorganisationer och bland de mest erfarna och kunniga personerna inom området personlig assistans i Sverige. Vissa av oss med 20-30 års erfarenhet eller mer. Samtliga har i sin yrkesutövning nära kontakt med personer i behov av personlig assistans och flera av oss har själva personlig assistans.

Författare: Cecilia Ekholm, KFS


"Assistans i egen regi har blivit nästan omöjligt" - Heja Olika 2015

Det har blivit nästan omöjligt att driva personlig assistans i egen regi sedan kravet på halvårsredovisning infördes. Cecilia Ekholm på Särnmark tog upp frågan med statsrådet Åsa Regnér i Almedalen i somras och i augusti följde hon upp med ett brev till socialdepartementet.

Författare: Valter Bengtsson, Heja Olika


"Vad händer med valfriheten om bankerna inte tar den risk staten avsäger sig?" - Föräldrakraft 2015

När Försäkringskassan går över till ett system med efterskottsbetalning, i oktober 2016, kommer den stora merparten av landets assistansanordnare att behöva gå till banken för att klara övergången. Vad händer med de seriösa assistansanordnare som inte blir beviljade en bankkredit som räcker? Vad blir konsekvensen för den som är assistansberättigad?

Författare: Cecilia Ekholm, KFS och Särnmark


"Att ändra ingrodda attityder är en större utmaning än att stifta en lag" - Heja Olika 2013

Det största hotet mot förverkligandet av reformens intentioner är inte det öppna ifrågasättandet, utan det motstånd som verkar i det dolda. Det där den gamla kulturens förespråkare, de som inte vill släppa makten över personer med funktionsnedsättningar, i smyg, fortsätter att köra på fel sida av vägen, men hävdar motsatsen.

Författare: Mikael Särnmark och Cecilia Ekholm, Särnmark


"Behålla sin integritet med personlig assistans" – Mediaplanet 2013

En levnadsglad yngling ska göra sig en glad kväll på stan en sensommarkväll i mitten
av mitten av 70-talet. Kvällen slutar med en så grov misshandel att han hamnar på sjukhus i 1,5 år. Ett porträtt av Mikael Särnmarks resa.

Författare: Jaqueline Swartling, Mediaplanet


"Överlevaren Mikael Särnmark" – Föräldrakraft 2011

Ett överfall i Kungsträdgården satte punkt för Mikael Särnmarks sorglösa liv
på stans finkrogar. Det var sent 70-tal och tolv mörka och ensamma år, med
endast livsuppehållande hjälp, väntade innan han blev beviljad personlig assistans.
Idag kämpar han för att rädda assistansen för alla som utsätts för Försäkringskassans
blinda spariver

Författare: Valter Bengtsson, Föräldrakraft


"Vem vågar stå utan jurist mot myndigheterna?" - Heja Olika 2010

Det tycks ha blivit en praxis att Försäkringskassan provocerar fram en juridisk process för att skära ned den personliga assistansen. Vem vågar stå utan en jurist när hela tillvaron riskerar att gå i kras?

Författare: Mikael Särnmark & Cecilia Ekholm


"Han fruktar att sparivern gör personlig assistans mer lik hemtjänst" - Heja Olika 2008

De besparingar som föreslås medför att personlig assistans blir mer lik hemtjänstens stöd och att vi med funktionshinder diskvalificeras. Mikael Särnmark minns med fasa de 15 år som han hade hemtjänst istället för personlig assistans.
- Det var bara fråga om ett livsuppehållande.

Författare: Valter Bengtsson, Heja Olika


"Antagningen av LSS" - Reflex 1994

LSS gäller dig som har ett funktionshinder och är under 65 år. Du har nu möjlighet att få större inflytande och kontroll över det som rör just dig.

Författare: Cecilia Ekholm & Mikael Särnmark