Är du intresserad av att bli kund? Ring oss på010-498 99 90 eller klicka här

Särnmarks Hållbarhetsrapport

Vår affärsmodell följer ett hållbarhets- och kvalitetsarbete, både för individer och samhället. Som en ansvarstagande aktör strävar vi givetvis också efter att vara miljömässigt hållbara. I vår Hållbarhetsrapport för verksamhetsåret 2019 fokuserar vi därför på fem olika strategiska målområden: kundansvar, våra medarbetare, socialt ansvar, ekonomiskt ansvar samt miljöansvar. Undersökningen baseras på svar från personer ur våra olika intressentgrupper; kunder, assistenter, tjänstemän, leverantörer och intresseorganisationer.

Svaren visar bland annat att Särnmarks fortsatta arbete för ett professionellt bemötande som bygger på öppenhet, tillgänglighet och tillit, är centrala aspekter i vår verksamhet. Därtill uppmuntras vi att fortsätta ta ansvar socialt, ekonomiskt, men även för miljön.

De fokusområden som rapporten bygger på är nära kopplade till rekommendationerna för hållbarhetsrapportering enligt GRI (Global Reporting Initiative) samt FN:s globala mål för hållbar utveckling. Inom samtliga fokusområden har vi tydliga mål för att främja hållbarhetsarbetet och kan på ett enkelt sätt visa upp resultat för samtliga intressenter.

De globala målen grundas på mänskliga rättigheter och kan endast uppnås om principerna för deltagande, ansvarsskyldighet och icke-diskriminering respekteras. Mänskliga rättigheter erbjuder vägledning för genomförandet av Agenda 2030 för hållbar utveckling. På samma sätt kan Agenda 2030 och Globala målen bidra till förverkligandet av de mänskliga rättigheterna.

Med detta sagt anser vi att det i relationen till sina medarbetare är viktigt att visa upp resultat, det skapar engagerade och inspirerade medarbetare som kan växa i sin yrkesroll. I vårt arbete med de globala målen står mänskliga rättigheter i fokus och det visas inom alla de fokusområden som Särnmark har valt att arbeta med. 

Tillsammans kan vi göra skillnad, det är den genuina tanken och målet med vår verksamhet.

Vill du läsa Särnmarks Hållbarhetsrapport för 2019 i sin helhet så hittar du den HÄR.