Är du intresserad av att bli kund? Ring oss på010-498 99 90 eller klicka här

Så går ansökan till

Det är du eller din gode man som kan ansöka om personlig assistans. Om ansökan gäller ett barn, ska vårdnadshavarna skriva under. 

För att ansöka om personlig assistans får du gärna vända dig till våra jurister. De kan hjälpa dig med att skriva en ansökan och tar därefter kontakt med din kommun eller Försäkringskassan. Handläggaren tar efter ansökan kontakt med dig för att boka ett möte. På mötet går ni tillsammans igenom ditt behov av personlig assistans. Om du vill, kan du ta med dig en stödperson till exempel någon av våra jurister. 

Efter mötet tar kommunen eller Försäkringskassan beslut om din eventuella rätt till assistans. Om din ansökan beviljas, kan vi utföra din personliga assistans.

Omprövning av ditt beslut

Ditt beslut kan komma att omprövas. En handläggare kontaktar dig då för att boka ett möte. För tillfället är Försäkringskassans omprövningar stoppade tills vidare. Om du är inbokad på ett möte får du gärna kontakta oss så kan vi närvara som stöd. 

Kostnadsfri rådgivning

Har du frågor eller funderingar? Kanske du behöver hjälp med din ansökan eller stöd vid omprövning. Kontakta då någon av våra jurister. De har flera års erfarenhet av att arbeta med LSS och personlig assistans.

Våra jurister