Är du intresserad av att bli kund? Ring oss på010-498 99 90 eller klicka här

Vem kan få assistans?

Du som behöver hjälp med att till exempel klä på dig, äta eller kommunicera med din omgivning, kan ha rätt till personlig assistans. Rätten till personlig assistans regleras i LSS och det är din kommun eller Försäkringskassan som gör en objektiv bedömning och som beslutar om du har rätt till assistans.

För att ha rätt till personlig assistans måste du tillhöra den så kallade personkretsen.

Personkretsen

LSS beskriver vilka personer som ingår i personkretsen och som omfattas av lagen. Det är personer 

 1. som har utvecklingsstörning, autism eller autismliknande tillstånd.
 2. som har betydande och bestående begåvningsmässiga funktionsnedsättningar efter en hjärnskada i vuxen ålder.
 3. som har andra varaktiga fysiska eller psykiska funktionsnedsättningar, som inte beror på normalt åldrande om dom är stora och förorsakar betydande svårigheter i den dagliga livsföringen och därmed ett omfattande behov av stöd eller service. 

Det räcker med att du uppfyller en av de ovanstående punkterna.

De grundläggande behoven

Du som tillhör personkretsen och som behöver hjälp med de grundläggande behoven, kan ha rätt till personlig assistans. De grundläggande behoven är

 • hjälp med andningen
 • att sköta din personliga hygien
 • att äta mat
 • att klä på och av dig
 • att kommunicera med andra
 • hjälp som kräver ingående kunskap om just dig och din funktionsnedsättning

Du som har rätt till personlig assistans för dina grundläggande behov, kan också ha rätt till assistans för hjälp med andra personliga behov. Det kan till exempel handla om att

 • städa
 • göra inköp
 • laga mat
 • utöva fritidsintressen
 • arbeta
 • vara förälder

Läs mer i lagen om LSS

Juridisk hjälp

Har du frågor eller funderingar kring ditt assistansbeslut? Då kan du kontakta någon av våra jurister. De har många års erfarenhet av att arbeta med LSS och personlig assistans.

Kontakta våra jurister