Mina sidor:
Särnmark startsida

Särnmark, personlig assistans - som du vill ha den.

Vår uppgift är att din assistans ska fungera, som du vill ha den. Det är din personliga assistans och ditt liv det handlar om.

Sedan 20 år tillbaka har vi förmånen att, med samma ägare och samma idémässiga grund, få arbeta långsiktigt och kvalitetsinriktat med personlig assistans. Att skapa de bästa förutsättningar för en individanpassad personlig assistans är vår främsta drivkraft.

Läs mer om hur vi på Särnmark arbetar

.

Läs mer i
broschyren
om Särnmark
Erfaren personal
vid vakanser
för en öppen dialog
Stockholm
Besöksadress:
Smidesvägen 7, 3 tr
Tel: 08-505 920 00

Postadress:
Box 1393
171 27 Solna
Österväg 12
621 45 Visby
Tel: 0498-66 09 00
Uppsala
Lefflersgatan 1
754 50 Uppsala
Tel: 018-490 91 00