Behöver du ansöka om personlig assistans

Kontakta då någon av våra jurister. De har flera års erfarenhet av att arbeta med LSS och personlig assistans och de kan hjälpa dig med allt som rör ditt assistansbehov.

LSS – Lagen om Stöd och Service

1994 kom LSS (Lagen om Stöd och Service till vissa funktionshindrade). Lagen är en rättighetslag som ger rätt till olika former av stöd och särskild service till personer med funktionsnedsättningar. LSS kompletterar också Socialtjänstlagen och Hälso- och sjukvårdslagen.

Vad ger LSS rätt till?

LSS ger personer med funktionsnedsättning möjlighet att leva som andra medborgare i det svenska samhället. Det gör den genom att ge rätt till olika former av stöd och särskild service. Särnmark erbjuder personlig assistans samt ledsagar-och avlösarservice till kunder i Stockholm. I övriga landet erbjuder vi personlig assistans.​

Du som omfattas av LSS kan ha rätt till

  • Rådgivning och annan personlig hjälp
  • Personlig assistans
  • Ledsagarservice
  • Kontaktperson
  • Avlösarservice i hemmet
  • Korttidsvistelse utanför hemmet
  • Korttidstillsyn utanför hemmet för skolungdomar över 12 år
  • Familjehem eller bostad med särskild service för barn och ungdomar som behöver bo någon annanstans än hos sina föräldrar
  • Bostad med särskild service för vuxna eller någon annan bostad, som är gjord för personer med funktionsnedsättning
  • Daglig verksamhet för vuxna

Vem har det praktiska ansvaret?

Enligt LSS är det din kommun och Försäkringskassan som har ansvaret för din personliga assistans.

Det är din kommun eller Försäkringskassan som tar beslut om din eventuella rätt till personlig assistans. Om du vill anställa dina egna assistenter eller anlita ett assistansföretag, kan du få ekonomisk ersättning.

Innebär omfattningen av dina grundläggande hjälpbehov att du behöver assistans mer än 20 timmar per vecka, kan du få rätt till statlig assistansersättning från Försäkringskassan.

Mer information på Försäkringskassans webbplats

Din kommun ansvarar också för stöd enligt Socialtjänstlagen, exempelvis hemtjänst,  för dig som inte omfattas av LSS. Kontakta din kommun för mer information.

Läs Socialtjänstlagen på riksdagens webbplats

Bild på Lars som jobbar som informatör

Vad kan jag hjälpa till med?

Jag heter Anders och arbetar som informatör på Särnmark. Jag svarar gärna på dina frågor om personlig assistans. Skulle jag inte sitta vid datorn just nu, återkommer jag eller en av min kollegor snart till dig.

Kontakta oss

Fyll i dina uppgifter så kontaktar vi dig inom kort. Du kan också ringa oss direkt på 010-498 99 90 eller maila till kontakt@sarnmark.se.

Tack!


Vi har tagit emot ditt meddelande och svarar så snart vi kan.
Någonting gick fel när formuläret skickades. Testa igen eller maila till kontakt@sarnmark.se