Företagsfakta

Som en koncern verksam inom assistans ställs det höga krav på oss kring transparens och öppenhet. Vi har därför nedan sammanställt en översikt av vår kontaktinformation, basfakta, kvalitetsarbete, personalinformation, ägare och styrelse samt ekonomi.

Företagsfakta

Särnmarkkoncernens huvudsakliga verksamhet är att anordna personlig assistans åt personer med funktionsnedsättningar. Kopplat till denna verksamhet ger Särnmark även service inom områden som exempelvis rådgivning, administration, kompetensutveckling och bemanning, arbetsledning och stöd till personer med funktionsnedsättningar i frågor som rör den personliga assistansen.

Särnmark har kontor och kunder på flera ställen i landet. Kontor finns i Solna, Malmö, Göteborg, Gävle, Kinna, Karlstad, Linköping, Uppsala, Visby, Sundsvall och Uddevalla.

Vi erbjuder flera olika modeller från stöd i löne- och redovisningsfrågor till fullservicemodell där vi axlar ett stort ansvar för den personliga assistansen. Genom att ta ett helhetsansvar för den personliga assistansen vill vi säkerställa att våra kunder och assistenter får det stöd som man önskar och behöver.

I Särnmark finns ett stort antal nationaliteter representerade, både som tjänstemän och assistenter vilket gör att vi ofta kan hitta någon som kan det språk som krävs i olika relationer.

Kvalitetsarbete

Kvalitet har en central roll i vår verksamhet och den ska också avspeglas i vårt dagliga arbete.  Med det menar vi att vi bland annat arbetar för att det ska finnas ett medvetet förhållnings- och arbetssätt när det gäller våra kunders integritet, medinflytande och självbestämmande samt övriga krav och mål som gäller för vår verksamhet enligt lagar och andra föreskrifter. För att säkerställa att vi följer uppsatta krav och mål har vi ett ledningssystem för kvalitet, som motsvarar kraven i Socialstyrelsens föreskrifter. Ledningssystemet används systematiskt för att fortlöpande utveckla och säkra vår verksamhets kvalitet.

Personalstatistik: Sjukfrånvaro

Under 2020 hade Särnmark ca 86 tjänstemän och i genomsnitt 1100 visstidsanställda assistenter. Tjänstemän och chefer har samtliga lång erfarenhet och olika utbildningar inom företagets verksamhetsområde. Bland de personliga assistenterna återfinns bland annat undersköterskekompetens, trakeotomi-utbildade samt övriga kundspecifika kunskaper som tillhandahålls genom anpassade utbildningar. Alla assistenter erbjuds också en assistentutbildning i samband med att de anställs.

  • För tjänstemännen ligger korttidssjukfrånvaron (dag 1-14) på i snitt 1,9 % och långtidsfrånvaron på 3 %. För assistenterna ligger motsvarande frånvaro på 5,0 % respektive 2,7 %. Sjukfrånvaron är beräknad genom att dividera antalet sjuktimmar med det totala antalet arbetade timmar under månaden.

Ägare och styrelse

Särnmark är grundat av och ägs fortfarande av Mikael Särnmark och Cecilia Ekholm.För information om vårt organisationsnummer, bolagsform, Vd, styrelse och säte, klicka här.

Företagsledning:

Marika Philipson, VD
Angelina Juhlin-Webber, HR- och kvalitetschef
Jens Hollingby, Kommunikationschef
Nina Pettersson, Affärsutvecklingschef
Stefan Jangenheim, Verksamhetschef
Karolina Nielsen, CFO
Johanna Högberg, Chefsjurist
Thomas Glantz, Informationschef

Ekonomi

För mer information om vår ekonomi klicka här.


Bild på Lars som jobbar som informatör

Vad kan jag hjälpa till med?

Jag heter Anders och arbetar som informatör på Särnmark. Jag svarar gärna på dina frågor om personlig assistans. Skulle jag inte sitta vid datorn just nu, återkommer jag eller en av min kollegor snart till dig.

Kontakta oss

Fyll i dina uppgifter så kontaktar vi dig inom kort. Du kan också ringa oss direkt på 010-498 99 90 eller maila till kontakt@sarnmark.se.

Tack!


Vi har tagit emot ditt meddelande och svarar så snart vi kan.
Någonting gick fel när formuläret skickades. Testa igen eller maila till kontakt@sarnmark.se