Företagsfakta

Som en koncern verksam inom personlig assistans ställs det höga krav på oss kring transparens och öppenhet. Vi har därför nedan sammanställt en översikt av vår kontaktinformation, basfakta, kvalitetsarbete, personalinformation, ägare och styrelse samt ekonomi.

Företagsfakta

Särnmarkkoncernens huvudsakliga verksamhet är att anordna personlig assistans till personer med funktionsnedsättningar. Kopplat till denna verksamhet ger Särnmark även service inom områden som exempelvis rådgivning, administration, kompetensutveckling och bemanning, arbetsledning och stöd till personer med funktionsnedsättningar i frågor som rör den personliga assistansen.

Särnmark har kontor och kunder på flera ställen i landet. Kontor finns i Stockholm, Malmö, Göteborg, Gävle, Kinna, Karlstad, Linköping, Uppsala, Visby, Sundsvall och Uddevalla.

Du som kund får själv påverka hur delaktig du vill vara i utformandet av din assistans utifrån dina önskemål och behov och tillsammans väljer vi en kundmodell som fungerar för dig.

Kvalitetsarbete

Kvalitet har en central roll i vår verksamhet och den ska också avspeglas i vårt dagliga arbete. För att säkerställa att vi följer uppsatta krav och mål har vi ett ledningssystem för kvalitet, som motsvarar kraven i Socialstyrelsens föreskrifter. Ledningssystemet används systematiskt för att fortlöpande utveckla och säkra vår verksamhets kvalitet samt övriga krav och mål som gäller för vår verksamhet enligt lagar och andra föreskrifter.

Tjänstemän och chefer har samtliga lång erfarenhet och olika utbildningar inom företagets verksamhetsområde. Bland de personliga assistenterna återfinns bland annat undersköterskekompetens och kundspecifika kunskaper som tillhandahålls genom anpassade utbildningar. Alla assistenter erbjuds också en assistentutbildning i samband med att de anställs.

Vårdföretagarnas Kvalitetsdeklaration

Särnmark har sedan 2020 varje år valt att kvalitetsdeklarera verksamheten via Vårdföretagarna för att skapa möjlighet för potentiella kunder och assistenter att göra välinformerade val om sin assistansanordnare. Vi vill vara öppna med vår kvalitet, det vi gör bra och det vi kan göra bättre. Vi är beroende av våra kunders, beställares och allmänhetens förtroende för den verksamhet som vi bedriver och kvalitetsdeklarationen är ett bra sätt att visa upp dessa delar. Deklarationen ger en god bild av verksamhetens kvalitet, samlad i ett dokument som uppdateras årsvis. Särnmark redovisar öppet deklarationen på hemsida tillsammans med Kvalitetsstämpeln som är ett bevis på att vi uppfyller kraven för transparent redovisning.

Personalstatistik

Under 2023 hade Särnmark ca 90 tjänstemän och ca 1050 visstidsanställda assistenter.  

• Personliga assistenter har under 2023 minskat sin sjukfrånvaro. 2023 års sjukfrånvaro uppmäts till 6,58% i jämförelse med 8,77% under 2022. Sjukfrånvaron är beräknad genom att dividera antalet sjuktimmar med det totala antalet arbetade timmar under månaden.

• Tjänstemän har även minskat sin sjukfrånvaro under 2023. 2023 års sjukfrånvaro uppmätts till 3,14% i jämförelse med 6,15 under 2022.

Ägare och styrelse

Särnmark är grundat av och ägs fortfarande av Mikael Särnmark och Cecilia Ekholm. För information om vårt organisationsnummer, bolagsform, vd, styrelse och säte, klicka här.

Företagsledning:

Marika Philipson, VD

Angelina Juhlin-Webber, HR- och kvalitetschef

Jens Hollingby, Kommunikationschef

Nina Pettersson, Affärsutvecklingschef

Stefan Jangenheim, Verksamhetschef

Karolina Nielsen, CFO

Johanna Högberg, Chefsjurist


Bild på Lars som jobbar som informatör

Vad kan jag hjälpa till med?

Jag heter Anders och arbetar som informatör på Särnmark. Jag svarar gärna på dina frågor om personlig assistans. Skulle jag inte sitta vid datorn just nu, återkommer jag eller en av min kollegor snart till dig.

Kontakta oss

Fyll i dina uppgifter så kontaktar vi dig inom kort. Du kan också ringa oss direkt på 010-498 99 90 eller maila till kontakt@sarnmark.se.

Tack!


Vi har tagit emot ditt meddelande och svarar så snart vi kan.
Någonting gick fel när formuläret skickades. Testa igen eller maila till kontakt@sarnmark.se