Kundforum

Ta chansen att påverka utvecklingen av Särnmarks personliga assistans.

Kundforum

Ta chansen att påverka utvecklingen av Särnmarks personliga assistans.

Delaktiga kunder gör oss bättre

Särnmarks genomför årligen en oberoende kundundersökning för att ta del av kundernas upplevelse av, och relation till Särnmark. Som ett led i att fortsatt arbeta med kundernas nöjdhet erbjuder vi även kundforum. Syftet med kundforumen är att ta del av kundernas åsikter, förbättra kommunikationen och öka kundnöjdheten.

Dessa forum hålls digitalt (via Microsoft Teams) för ökad tillgänglighet och kommer beröra olika ämnesområden som vi fått till oss att kunderna upplever är väsentliga områden att lyfta tillsammans med Särnmark. Kundforumen arrangeras av Särnmarks kundombud samt andra tjänstemän som bjuds in vid behov, beroende på ämne.


Syftet med våra kundforum är:

• Kundforumen ska fungera som en plattform för ökad dialog och förbättrad kommunikation mellan Särnmark och våra kunder/företrädare.

• Kunderna ska ges ökade möjligheter att lämna förbättringsförslag och idéer gällande Särnmarks arbete för ökad kundnöjdhet.

• Kundforumen ska skapa en större tillgänglighet och ökad möjlighet att lära känna Särnmark, våra värderingar och verksamheten i stort.


Inbjudningar till Kundforumen läggs alltid ut på Tidvis i god tid innan forumen hålls.

Har du som kund förslag på ett ämne är du varmt välkommen att kontakta kundombud@sarnmark.se.

Vid frågor vänligen kontakta vårt Kundombud på

Läs mer om våra andra tjänster

Gå till kundombud

Gå till visselblåsarlinjen

Cecilia Lomakka Forsell

Kvalitetsutvecklare/Kundombud
cecilia.lomakka@sarnmark.se08-505 920 66

Linda Björkander, Särnmark Assistans

Linda Björkander

Kvalitetsutvecklare/Kundombud
linda.bjorkander@sarnmark.se08-505 920 59

Vi är måna om att du som kund, assistent eller anhörig ska få tycka till om oss och känna att du blir lyssnad på. Det handlar om grundläggande respekt men också om vår vilja att alltid bli bättre på det vi gör. Dina åsikter är avgörande för att vi ska kunna hålla högsta kvalitet i vår verksamhet, både på kort och lång sikt. Du får självklart vara anonym när du kontaktar oss.