Samarbeten och medlemskap

Tillsammans vill vi bidra till ett bättre liv. Det gjorde vi när vi var med och drev fram LSS-reformen som möjliggjorde personlig assistans. Och vi gör det också dagligen, tack vare våra personliga assistenter och tjänstemän som ser till att livet funkar som våra kunder vill att det ska.

Andra som också bidrar till ett bättre liv för personer med funktionsnedsättning, i det stora som det lilla, är våra samarbetspartners. Vi vill gärna kroka arm tillsammans med fler, så tveka inte att höra av dig till kontakt@sarnmark.se med både förslag och funderingar.

www.diversitycharter.se

Våra samarbetspartners och medlemskap

Vårdföretagarna

Vård­företagarna är en arbetsgivar- och bransch­organisation för vårdgivare som bedriver vård och omsorg i privat regi, till exempel i form av aktiebolag, kooperativ eller ideella föreningar.

Vård­företagarna arbetar för ökad valfrihet och mångfald inom vård och omsorg och tydliggör den privat drivna vårdens betydelse för samhället. Föreningen har ca 2 000 medlems­företag med 105 000 årsanställda.

www.vardforetagarna.se

Stockholm Frame Fotboll

Varför stöttar Särnmark assistans Stockholm Frame Fotboll?

– För att ge möjlighet för sporten att etablera sig i Sverige. Att vi som samarbetspartner kan ge medlemmar, spelare föräldrar den support som krävs utanför träning och matchspel för att ge bra förutsättningar för att utöva sporten.

www.sthlmframefotboll.se

Nacka HI

Vi ska bedriva Parasport på ett flertal nivåer med inriktning att skapa möjligheter för elitidrott och att få deltagare till Paralympics.

• Nacka HI ska bedriva verksamhet inom tävling, träning och läger.
• Våra idrottare ska erbjudas samma möjligheter att idrotta, skapa förutsättning för individen att utvecklas i sin idrott och stimulera till ett aktivt och hälsosamt liv.
• Förutom glädjen att idrotta, så ger träning och tävling förbättrad kondition, koordination, styrka, kropps- och rumsuppfattning, vilket ger mervärden i form av ökat självförtroende och kamratskap.

www.nackahi.se

FUB

Särnmark Assistans sponsrar FUB:s lokalförening i Mark kommun via 1956-klubben. FUB arbetar för att barn, unga och vuxna med utvecklingsstörning/intellektuell funktionsnedsättning ska kunna leva ett gott liv.

Vi är ungefär 25 000medlemmar i 152 lokalföreningar och 20 länsförbund runt om i landet. Personer med intellektuell funktionsnedsättning och deras anhöriga är medlemmar i FUB, liksom många andra som delar vår grundsyn.

www.fub.se

FIFH Malmö

FIFH Malmö är Europas största parasportförening med idrotts- och motionsverksamhet. Föreningen har renodlade satsningar på barn och ungdomar, tjejer, 65+, rullstolsträning och mycket annat.

FIFH erbjuder elva olika tävlingsidrotter och har ett 50-tal utbildade idrottsledare. Styrkan med klubben är tveklöst bredden. Att den enskilde utövaren själv kan välja nivå för sin sport/aktivitet är en självklarhet.

www.fifh.com

Diversity Charter

Särnmark arbetar strategiskt för att fånga upp eventuella brister genom medarbetarundersökningarna och lönekartläggningar och via medlemskapet i Diversity Charter har vi gjort ett tydligt ställningstagande för jämställdhet och mångfald. Medlemmar i nätverket förbinder sig att aktivt arbeta för mångfald och ett inkluderande förhållningssätt inom den egna organisationen.
Särnmark tar en aktiv roll i föreningen och medverkar emellanåt i olika arrangemang som föreningen arrangerar. Vårt främsta fokus vid dessa arrangemang är att lyfta och belysa frågor kring inkludering av människor med funktionsnedsättning på arbetsmarknaden.

www.diversitycharter.se

Anhörigas Riksförbund

Anhörigas Riksförbund är Sveriges enda riksorganisation som arbetar för att förbättra livsvillkoren för anhöriga oavsett vilken ålder eller diagnos den närstående har. Tillsammans med dem arbetar vi för att förbättra villkor och kunna ge anhöriga till personer med personlig assistans rätt stöd.

www.anhorigasriksforbund.se

Kontakt gällande samarbeten?

kontakt@sarnmark.se