God man – så fungerar det

När en person inte klarar av att sköta sin ekonomi eller andra viktiga juridiska saker kan det bli aktuellt med en god man. Det innebär att en annan person, en “god man”, får i uppdrag att hantera den hjälpsökande personens ekonomi och juridik. Även ansvar för den personliga assistansen är inkluderad i godmanskapet, där hjälper Särnmark till med det som behövs.

Ersättning för god man

Det finns ingen bestämd summa som en god man får, det beslutas av överförmyndarförvaltningen i din kommun och ett antal andra faktorer.

Uppdrag som god man

Om du vill ta dig an ett uppdrag som god man krävs att följande kriterier uppfylls, du ska vara:

  • Rättrådig. En god man bör inte ha ett brottsregister. Vissa mindre förseelser kan accepteras om det inte bedöms påverka lämpligheten som god man, men oftast gäller nolltolerans.
  • Erfaren. Att vara god man kräver ibland specialkunskaper. En god man för ett ensamkommande barn behöver ta ställning till migrationsfrågor och den som representerar någon med många fastighetsinnehav behöver kunskap om det.
  • I övrigt lämplig. En mer generell bedömning som grundas på referenser och annan information som överförmyndaren tycker är relevant.
  • En sista förutsättning för att bli god man är att du är myndig och inte själv har behov av en förvaltare eller god man.

Vanligt förekommande frågor

Vad kan jag hjälpa till med?

Jag heter Lars och arbetar som informatör på Särnmark. Jag svarar gärna på dina frågor om personlig assistans. Skulle jag inte sitta vid datorn just nu, återkommer jag eller en av min kollegor snart till dig.

Kontakta oss

Fyll i dina uppgifter så kontaktar vi dig inom kort. Du kan också ringa oss direkt på 010-498 99 90 eller maila till kontakt@sarnmark.se.

Tack!


Vi har tagit emot ditt meddelande och svarar så snart vi kan.
Någonting gick fel när formuläret skickades. Testa igen eller maila till kontakt@sarnmark.se