Fortsatt nöjda kunder hos Särnmark, enligt oberoende undersökning

Resultatet i 2023 års oberoende kundundersökning visar ett fortsatt högt NKI (Nöjd KundIndex), 70/100 poäng. När uppemot hälften av våra kunder/företrädare sagt sitt kan vi konstatera att de svarande som helhet är nöjda med Särnmark, våra assistenter och engagemanget från våra kundansvariga. Som alltid i en verksamhet finns det givetvis saker vi kan förbättra.

Kundundersökningen är ett sätt att ge våra kunder möjlighet att påverka Särnmarks utveckling. Det är våra kunder/företrädare som vet bäst hur vi fungerar i verkligheten och undersökningen har gett oss värdefull information om vad vi ska prioritera och förbättra. 2024 kommer vi fokusera på att förbättra rutiner och arbetssätt för rekrytering, bemanning och återkoppling efter att du har kontaktat oss. Som ett av få företag i branschen har vi valt att genomföra våra kundundersökningar med hjälp av ett externt företag. Det gör vi för att garantera våra kunders anonymitet och får ett tillförlitligt resultat. För nionde året använder vi Origo Group som är ett oberoende marknadsundersökningsföretag.

Vi vill passa på att ge våra kunder/företrädare som deltog i undersökningen ett varmt tack!

För ett utdrag ur årets kundundersökning 2023, klicka här.

Såhär upplever våra kunder Särnmarks alla olika områden

4.3

Av fem

Jag får själv bestämma över utformningen av min assistans

Detta är grunden som Särnmark alltid har vilat på. Vi tror starkt på att du som kund är den som bäst vet hur du vill ha din assistans. Därför är det alltid din vilja som styr oss i vårt arbete, oavsett vilken av våra modeller du väljer.

4.4

Av fem

Jag får ett bra bemötande när jag kontaktar Särnmark

Självklart ska du som kund eller assistent alltid mötas med respekt och lyhördhet när du kontaktar oss på Särnmark.

4.1

Av fem

Min kundansvarig visar engagemang för mig

Vi söker medarbetare som har ett driv och starkt engagemang för assistansfrågor. Vår tro och förhoppning är att det även ska märkas för dig som kund att vi är engagerade i vårt arbete och i din assistans.

4.1

Av fem

Jag är nöjd med Särnmarks jurister

Våra jurister är välutbildade och mycket erfarna när det gäller assistansområdet. De finns där för dig som kund om du önskar hjälp med ansökning, omprövning eller andra juridiska ärenden kopplade till din assistans. Alltid utan kostnad.

4.4

Av fem

Jag känner mig trygg med den assistans som jag får

Din trygghet är av största vikt för oss. Med kunniga assistenter på plats, erfarna vikarier dygnet runt som säkerhet och engagerad personal på kontoret gör vi vad vi kan för att just du ska känna dig trygg med oss.

4.2

Av fem

Särnmark är kunniga inom området personlig assistans

I en så föränderlig värld som personlig assistans är det av högsta vikt att vi som anordnare alltid håller oss uppdaterade kring lagar, regler och förordningar. Du som kund ska alltid kunna lita på våra råd.

4.1

Av fem

Min kundansvarig visar engagemang för mig

Din trygghet är av största vikt för oss. Med kunniga assistenter på plats, erfarna vikarier dygnet runt som säkerhet och engagerad personal på kontoret gör vi vad vi kan för att just du ska känna dig trygg med oss.

4

Av fem

Jag känner mig trygg med den assistans jag får

Detta är grunden som Särnmark alltid har vilat på. Vi tror starkt på att du som kund är den som bäst vet hur du vill ha din assistans. Därför är det alltid din vilja som styr oss i vårt arbete, oavsett vilken av våra modeller du väljer.

4.4

Av fem

Jag får ett bra bemötande när jag kontaktar Särnmark

Självklart ska du som kund eller assistent alltid mötas med respekt och lyhördhet när du kontaktar oss på Särnmark.

Förbättringsområden

Nedan följer ett axplock av de förbättringsområden som Särnmark prioriterar i år:

  • Säkerställa att kunderna får den service de förväntar sig genom återkoppling från oss inom 24 timmar (vardagar)
  • Identifiera nya sätt att underlätta rekrytering och bemanning av assistenter

    Dina synpunkter är viktiga för oss. Hade du inte möjlighet att delta i vår kundundersökning? Ingen fara. Du kan alltid kontakta vårt kundombud om du har synpunkter.

    Vårt kundombud

FAQ

Har du frågor om hur är det att vara kund hos Särnmark?

Att vara kund hos Särnmark personlig assistans innebär att du bestämmer. Du bestämmer och vi stöttar dig i dina beslut. Vår uppgift är att få din assistans att fungera precis så som du vill att den ska fungera.