Mycket nöjda kunder hos Särnmark, enligt oberoende undersökning

Vi är mycket glada och stolta att kunna visa upp ett så högt NKI (Nöjd Kund Index) som 71/100 i 2022 års kundundersökning, när över hälften av våra kunder/företrädare sagt sitt. Kunderna ger höga betyg till nästan alla kvalitetsområden och även om resultatet är något lägre än 2021 är det i nivå med tidigare undersökningar.

Detsamma gäller våra kunders benägenhet att rekommendera oss som assistansanordnare. I år får vi ett NPS-värde på 28 procent vilket är ett mycket gott resultat (10–15 procent anses som godkänt). Kundundersökningen är ett sätt att ge våra kunder möjlighet att påverka Särnmarks utveckling. Det är våra kunder/företrädare som vet bäst hur vi fungerar i verkligheten och undersökningen har gett oss värdefull information om vad vi ska prioritera och förbättra. 2022 kommer vi att fokusera på att förbättra rutiner och arbetssätt för rekrytering, bemanning, lönehantering samt överskådligheten över kundernas assistansekonomi. Som ett av få företag i branschen har vi valt att fortsatt genomföra våra kundundersökningar med hjälp av ett externt företag. Det gör vi för att garantera våra kunders anonymitet och får ett tillförlitligt resultat. För åttonde året använder vi Origo Group är ett oberoende marknadsundersökningsföretag.

Vi vill passa på att ge våra kunder/företrädare som deltog i undersökningen ett varmt tack!

För ett utdrag ur årets kundundersökning 2022, klicka här.

Såhär upplever våra kunder Särnmarks alla olika områden

4.4

Av fem

Jag får själv bestämma över utformningen av min assistans

Detta är grunden som Särnmark alltid har vilat på. Vi tror starkt på att du som kund är den som bäst vet hur du vill ha din assistans. Därför är det alltid din vilja som styr oss i vårt arbete, oavsett vilken av våra modeller du väljer.

4.5

Av fem

Jag får ett bra bemötande när jag kontaktar Särnmark

Självklart ska du som kund eller assistent alltid mötas med respekt och lyhördhet när du kontaktar oss på Särnmark.

4.2

Av fem

Min kundansvarig visar engagemang för mig

Vi söker medarbetare som har ett driv och starkt engagemang för assistansfrågor. Vår tro och förhoppning är att det även ska märkas för dig som kund att vi är engagerade i vårt arbete och i din assistans.

4.3

Av fem

Jag är nöjd med Särnmarks jurister

Våra jurister är välutbildade och mycket erfarna när det gäller assistansområdet. De finns där för dig som kund om du önskar hjälp med ansökning, omprövning eller andra juridiska ärenden kopplade till din assistans. Alltid utan kostnad.

4.4

Av fem

Jag känner mig trygg med den assistans som jag får

Din trygghet är av största vikt för oss. Med kunniga assistenter på plats, erfarna vikarier dygnet runt som säkerhet och engagerad personal på kontoret gör vi vad vi kan för att just du ska känna dig trygg med oss.

4.3

Av fem

Särnmark är kunniga inom området personlig assistans

I en så föränderlig värld som personlig assistans är det av högsta vikt att vi som anordnare alltid håller oss uppdaterade kring lagar, regler och förordningar. Du som kund ska alltid kunna lita på våra råd.

4.1

Av fem

Min kundansvarig visar engagemang för mig

Din trygghet är av största vikt för oss. Med kunniga assistenter på plats, erfarna vikarier dygnet runt som säkerhet och engagerad personal på kontoret gör vi vad vi kan för att just du ska känna dig trygg med oss.

4

Av fem

Jag känner mig trygg med den assistans jag får

Detta är grunden som Särnmark alltid har vilat på. Vi tror starkt på att du som kund är den som bäst vet hur du vill ha din assistans. Därför är det alltid din vilja som styr oss i vårt arbete, oavsett vilken av våra modeller du väljer.

4.4

Av fem

Jag får ett bra bemötande när jag kontaktar Särnmark

Självklart ska du som kund eller assistent alltid mötas med respekt och lyhördhet när du kontaktar oss på Särnmark.

Förbättringsområden

Nedan följer ett axplock av de förbättringsområden som Särnmark prioriterar i år:

  • Upprätta avdelningsöverskridande processer och rutiner för att göra arbetet tydligare och mer effektivt
  • Ytterligare undersöka hur den ekonomiska redovisningen på Mina Sidor kan utvecklas för att möta kundernas förväntningar
  • Säkerställa att kunderna får den service de förväntar sig genom återkoppling från kundansvarig inom 24 timmar (vardagar)
  • Fortsätta att utveckla vår avvikelse- och klagomålshantering med fokus på korrekt hantering och återkoppling till våra kunder
  • Se över processer för att göra kvalitativa överlämningar av kundärenden från informationsavdelningen till kundansvarig
  • Identifiera nya sätt att underlätta rekrytering och bemanning av assistenter

Tidigare års kundundersökningar: Läs mer.

Dina synpunkter är viktiga för oss. Hade du inte möjlighet att delta i vår kundundersökning? Ingen fara. Du kan alltid kontakta vårt kundombud om du har synpunkter.

Vårt kundombud

FAQ

Har du frågor om hur är det att vara kund hos Särnmark?

Att vara kund hos Särnmark personlig assistans innebär att du bestämmer. Du bestämmer och vi stöttar dig i dina beslut. Vår uppgift är att få din assistans att fungera precis så som du vill att den ska fungera.