Våra modeller för personlig assistans

Tillsammans med dig skapar vi det bästa möjliga teamet för att få vardag och fest att skina. För att göra det enkelt utgår vi från två modeller.

Egen arbetsgivare

Läs mer
Eget ansvar
Fullt stöd

Egen arbetsgivare

Du är arbetsledare åt dina personliga assistenter
Du är arbetsledare och kan välja att ha en medarbetsledare.
Du ansvarar för rekrytering och bemanning. Vi stöttar dig.
Du eller dina assistenter lägger schemat för dina assistenter.
Du är arbetsgivare till dina assistenter och har arbetsgivar- och arbetsmiljöansvaret.
Vi sköter administration och löner.
Du ansvarar för hur din assistansersättning disponeras, inom ramen för de lagar och regler som gäller.
Vi kompetensutvecklar dig och dina assistenter, om du vill.
Vi är din servicepartner (prokurist).

Aktiv

Du är aktiv i din assistans, på det sätt som passar dig.
Din medarbetsledare handleder dina assistenter men du har möjlighet att vara involverad.
Din medarbetsledare sköter rekrytering och bemanning och du är behjälplig.
Din medarbetsledare lägger schemat för dina assistenter utifrån dina önskemål och ditt beslut om assistans.
Vi är arbetsgivare till dina assistenter och har arbetsgivar- och arbetsmiljöansvaret.
Vi sköter administration och löner.
Tillsammans ansvarar vi för hur din assistansersättning disponeras.
Vi kompetensutvecklar dig och dina assistenter.
Tillsammans med dig och din medarbetsledare tar vi ansvaret för din assistans.

Trygg

Vi tar hand om din assistans utifrån dina önskemål.
Vi handleder dina assistenter.
Vi sköter rekrytering och bemanning.
Vi lägger schemat för dina assistenter.
Vi är arbetsgivare till dina assistenter och har arbetsgivar- och arbetsmiljöansvaret.
Vi sköter administration och löner.
Vi ansvarar för hur din assistansersättning disponeras.
Vi kompetensutvecklar dina assistenter och även dig vid intresse.
Vi tar ansvaret för din assistans utifrån dina önskemål.