Visselblåsartjänst

För dig som anonymt vill rapportera misstanke om brott eller oegentligheter i Särnmarks verksamhet.

Vi vill göra rätt och då är din roll viktig

Vi strävar efter att uppnå transparens och hög affärsetisk nivå. Vår visselblåsartjänst är till för att anställda, tidigare anställda, styrelse, praktikanter och arbetssökanden ska kunna göra Särnmark uppmärksam på misstankar om oegentligheter. Alla meddelanden kommer att hanteras konfidentiellt. Alla eventuella ärenden utreds internt och samtliga meddelanden är krypterade. Personen som skickar meddelandet förblir anonym även i en fortsatt dialog med de ansvariga som tar emot rapporten. Funktionen ska inte användas för eventuella klagomål på verksamheten eller sådant som rör enskilda tvister utan till ärenden som rör misstanke om brott eller oegentligheter i verksamheten.