Visselblåsartjänst

För dig som anonymt vill rapportera misstanke om brott eller oegentligheter i Särnmarks verksamhet.

Visselblåsartjänst

För dig som anonymt vill rapportera misstanke om brott eller oegentligheter i Särnmarks verksamhet.

Vi vill göra rätt och då är din roll viktig

Vi strävar efter att uppnå transparens och hög affärsetisk nivå. Vår visselblåsartjänst är till för att anställda, tidigare anställda, styrelse, praktikanter och arbetssökanden ska kunna göra Särnmark uppmärksam på misstankar om oegentligheter. Alla meddelanden kommer att hanteras konfidentiellt. Alla eventuella ärenden utreds internt och samtliga meddelanden är krypterade. Personen som skickar meddelandet förblir anonym även i en fortsatt dialog med de ansvariga som tar emot rapporten. Funktionen ska inte användas för eventuella klagomål på verksamheten eller sådant som rör enskilda tvister utan till ärenden som rör misstanke om brott eller oegentligheter i verksamheten.

Vi är måna om att du som kund, assistent eller anhörig ska få tycka till om oss och känna att du blir lyssnad på. Det handlar om grundläggande respekt men också om vår vilja att alltid bli bättre på det vi gör. Dina åsikter är avgörande för att vi ska kunna hålla högsta kvalitet i vår verksamhet, både på kort och lång sikt. Du får självklart vara anonym när du kontaktar oss.

Kontakta oss

Har du en fråga till oss eller synpunkter på hur vi kan bli bättre? Använd kontaktformuläret nedan så återkommer vi snart till dig. Du får självklart vara anonym.

Tack!


Vi har tagit emot ditt meddelande.
Någonting gick fel när formuläret skickades. Testa igen eller maila till kundombudt@sarnmark.se