Kan jag ha personlig assistans vid längre vistelser utomlands?

Ja, du har rätt till personlig assistans i upp till 1 år om du vistas i ett EU-land utanför Sverige. Vistas du i ett land utanför Sverige som inte tillhör EU, har du rätt till personlig assistans i upp till 6 månader. Du är skyldig att anmäla om du vistas utomlands längre än så.