Påverkas handikappersättningen om jag beviljas mer assistans?

Ja, handikappersättningen kan påverkas av utökad assistans. Man är då skyldig att meddela Försäkringskassan snarast.