Har jag rätt till personlig assistans?

Det kan vara knepigt att förstå de lagar och regler som avgör om eller hur mycket personlig assistans man har rätt till. Men assistansbolaget Särnmark har över 30 års erfarenhet och jurister som är särskilt kunniga inom LSS. Om du hör av dig kan vi göra en första bedömning av dina möjligheter till personlig assistans och därefter hjälpa dig med din ansökan kostnadsfritt.