Har Särnmark kollektivavtal?

Kollektivavtal är självklart för oss. Vi är anslutna till Vårdförbundets avtal med Kommunal.