Hur ansöker jag om personlig assistans?

Själva ansökan om assistans, samt en eventuell överklagan, uppfattas tyvärr ofta som krångligt och energikrävande. Assistansbolaget Särnmark erbjuder därför kostnadsfri rådgivning. Hör av dig så kan vi ge dig en första preliminär bedömning, baserad på vår kunskap och erfarenhet av att ha bedrivit personlig assistans i över 30 år. Därefter kan vi företräda dig i merparten av all kontakt med myndigheterna.