Hur stor är schablonersättningen från Försäkringskassan?

Försäkringskassans schablonersättning är 324,50 kr/timme för 2023. Schablonen höjs vanligtvis vid varje årsskifte.