Hur stor är schablonersättningen från Försäkringskassan?

Försäkringskassans schablonersättning är 319,70 kr/timme för 2022. Schablonen höjs vanligtvis vid varje årsskifte.