Kan jag få parkeringstillstånd om jag har personlig assistans?

Kommunerna är den myndighet som beviljar ett särskilt parkeringstillstånd. De grundar sitt beslut på om du har ett varaktigt funktionshinder som innebär att du har väsentliga svårigheter att förflytta dig på egen hand.