Påverkas vårdbidraget om mitt barn beviljas mer assistans?

Ja, vårdbidraget kan påverkas vid utökad assistans. Man är då skyldig att meddela Försäkringskassan detta så snart som möjligt.