Skiljer sig rätten till personlig assistans åt beroende på var jag bor?

Ja, olika kommuner har ofta egna avgränsningar och riktlinjer för personlig assistans. Det påverkar både ersättningsnivåer och kriterier för att få stöd. Sveriges kommuner har kritiserats för detta av bland andra Socialstyrelsen eftersom det bidrar till ojämlika möjligheter att leva det liv man själv vill leva.