Syftet med ledsagar- och avlösarservice?

Förutom personlig assistans bedriver Särnmark ledsagar- & avlösarservice i Stockholms stad enligt LSS.

Ledsagar- & avlösarservice beviljas som en enskild insats med kommunen som huvudman.

Syftet med ledsagar- och avlösarservice är bland annat att bryta social isolering och förhindra utanförskap

Det främsta syftet med ledsagning är att bryta det utanförskap och den sociala isolering som personer med funktionsnedsättning riskerar att hamna i. Beslutet om ledsagning innebär att man har tillgång till en ledsagare ett visst antal timmar per vecka. Under dessa timmar ska ledsagaren och den enskilde genomföra aktiviteter som bidrar till ett mer aktivt liv utanför hemmet, som att till exempel gå på bio eller konsert.

Avlastning i hemmet

Avlösarservice riktar sig till dig som ger stöd och service till en närstående i hemmet. Med avlösning har du möjlighet att lämna över omvårdnaden till en annan person som tillfälligt tar över ditt ansvar.