Vad är personlig assistans?

Personlig assistans är en av tio insatser som ryms inom LSS (lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade). Syftet med LSS och personlig assistans är att ge stöd och hjälp med det som definieras som “grundläggande behov”, exempelvis daglig hygien, måltider, på- och avklädning eller kommunikation med andra människor. Assistansbolaget Särnmarks personliga assistans finns för att personer med funktionsnedsättning ska kunna leva sina liv, inte bara överleva.