Vad gör en god man?

Ditt uppdrag är att stödja en annan person genom att bevaka dennes ekonomiska, juridiska och personliga intressen. Det är vanligt att känna att ett jobb som god man eller förvaltare är väldigt givande. Vad exakt det omfattar ser olika ut beroende på vilket hjälpbehov personen som behöver stöd har.