Vad innebär LSS?

LSS ger personer med funktionsnedsättning möjlighet att leva som andra medborgare i det svenska samhället. Det gör den genom att ge rätt till olika former av stöd och särskild service.Särnmark erbjuder personlig assistans samt ledsagar-och avlösarservice till kunder i Stockholm. I övriga landet erbjuder vi personlig assistans.​