Vad kostar personlig assistans?

Du betalar ingenting själv. Det är antingen kommunen du bor i eller Försäkringskassan som bekostar din assistans, beroende på vilket slags beslut du har.  Om du har ett beslut om assistans från Försäkringskassan sker betalningen till assistansanordnaren med ett schablonbelopp om 324,50 kr per timme (2023). Det beloppet beslutas av regeringen årligen. Din kommun har oftast samma timbelopp, men en del kommuner har andra lägre belopp.