Vad kostar personlig assistans?

Du betalar ingenting själv. Det är antingen kommunen du bor i eller Försäkringskassan som bekostar din assistans, beroende på vilket slags beslut du har.  Om du har ett beslut om assistans från Försäkringskassan sker betalningen till assistansanordnaren med ett schablonbelopp som årligen beslutas av regeringen. Din kommun har oftast samma timbelopp, men en del kommuner har andra lägre belopp. På Försäkringskassans hemsida kan du läsa vad tim­beloppet för assistans­ersättningen har varit från och med 1994, fram till idag.