Vilka egenskaper passar bra för att jobba med personlig assistans?

Det beror på den du arbetar för. Men de flesta uppskattar lyhördhet. Att du ska märka när du behövs och kunna hålla dig i bakgrunden när behovet av dig inte finns.