Vilka egenskaper passar bra för att jobba med personlig assistans?

Det beror på vad den du arbetar för vill. Men de flesta uppskattar lyhördhet. Att vara personlig assistent har ofta beskrivits som att du är en osynlig hand som möjliggör livet. Du ska märka när du behövs och kunna hålla dig i bakgrunden när behovet av dig inte finns.