Vilka kriterier finns för att få personlig assistans?

Försäkringskassan kan bevilja assistans om du har en stor och varaktig funktionsnedsättning och behöver hjälp och stöd i genomsnitt mer än 20 timmar per vecka. Assistansen ska gälla hjälp med något av de här grundläggande behoven:

  • andning
  • personlig hygien
  • att äta och dricka
  • att klä av och på sig
  • att kommunicera med andra
  • annan hjälp som förutsätter ingående kunskap om dig som person.

För att beviljas assistansersättning ska du dessutom:

  • omfattas av lagen om stöd och service (LSS)
  • inte har fyllt 65 år när du ansöker
  • vara försäkrad i Sverige.