Om jag känner att jag har en direkt dålig relation med min kundansvarig, har jag då möjlighet att få byta till en annan?

Ja, naturligtvis. En bra relation är grunden till ett fungerande samarbete och en personlig assistans. Men ibland kan det vara svårt att ta detta direkt med sin kundansvarig.

Kontakta vårt kundombud