Assistenter

Assistentutbildning

DATUM

PLATS
Digitalt via Tidvis
BESKRIVNING

Varmt välkommen till Särnmarks Assistentutbildning!

Kvinna lyssnar på föreläsning

För att ge våra assistenter de allra bästa förutsättningarna att trivas med sitt jobb, erbjuder vi vår populära Assistentutbildning. Utbildningen ger deltagarna en grundförståelse för den flexibilitet som krävs för yrket. Utbildningens syfte är att ge assistenterna grundläggande kunskaper om den lagstiftning som styr personlig assistans samt en bra förståelse för Särnmark och vår värdegrund.

I utbildningen tar vi bland annat upp:

- LSS och annan relevant lagstiftning

- Särnmark som arbetsgivare

- Information från vikariepoolen

- Tidrapportering

Du hittar utbildningen i Tidvis "Medarbetarportal" under fliken Webbutbildningar.

OBS! Glöm inte att svara på testfrågorna efter att du sett klart filmen. Endast på detta sätt kan vi registrera att du har gått utbildningen.

Varmt välkommen!

Anmäl dig
Kategori
Assistenter
Datum

Tid
OSA

Kostnad
Ingen kostnad
Deltagare