Assistenter

Arbetsmiljöutbildning

DATUM

PLATS
Digitalt via Tidvis
BESKRIVNING

Varmt välkommen till Särnmarks Arbetsmiljöutbildning!

Snören som bildar ett hjärta

Arbetsmiljöutbildningen vänder sig till dig som jobbat ett tag som personlig assistent och som tidigare gått vår Assistentutbildning.

Den ger dig en förståelse för hur vi tillsammans skapar en trygg, trivsam och välfungerande arbetsplats.

Utbildningen utgår från följande teman:

Systematiskt arbetsmiljöarbete:

Checklista för arbetsmiljö, personalmöten, rapportering vid tillbud och brandskyddsrutiner

Psykosocialt arbetsmiljöarbete:

Bemötande, kommunikation och tystnadsplikt

Viktigt att tänka på!

Endast personer som tidigare gått vår Assistentutbildning hittar denna utbildning i Tidvis "Medarbetarportal" under fliken Webbutbildningar.

OBS! Glöm inte att svara på testfrågorna efter att du sett klart filmen. Endast på detta sätt kan vi registrera att du har gått utbildningen.

Varmt välkommen!

Anmäl dig
Kategori
Assistenter
Datum

Tid
OSA

Kostnad
Ingen kostnad
Deltagare