Är du intresserad av att bli kund? Ring oss på010-498 99 90 eller klicka här

Jour och bemanningsteamet

Hjälp med vikarietillsättning - dygnet runt

När det uppstår vakans i din assistentgrupp kan du som kund alltid ringa till vårt jour- och bemanningsteam dygnet runt så hjälper vi dig lösa situationen.

I Stockholm har du även möjlighet att få in vikarier som finns i vårt upparbetade bemanningsteam. ​Dessa personer har alla en grundlig assistansutbildning och många har arbetat som personlig assistent hos personer med olika funktionsnedsättningar och olika behov under många år. De har minst två goda referenser från tidigare assistansuppdrag och givetvis utbildar vi dem kontinuerligt.

Det bästa sättet att nå vårt jour- och bemanningsteam via telefon: 08-505 920 44. Om det skulle vara tekniska problem och det inte går att nå vårt jour- och bemanningsteam via telefon, då går det bra att kontakta via mail: bemanningen@sarnmark.se.

Övre raden från vänster: Susanne Sjöstedt och Weronica Eriksson. Nedre raden från vänster: Mary Junias, Fatima Artur och Diana Carpio Cruz.