Är du intresserad av att bli kund? Ring oss på010-498 99 90 eller klicka här

Vår värdegrund

Särnmark har en starkt förankrad värdegrund, som bygger på över 25 års erfarenhet. Våra grundare – Mikael Särnmark och Cecilia Ekholm – äger fortfarande företaget och deras stora intressepolitiska engagemang gör skillnad, inte bara för våra kunder utan även för andra personer som behöver personlig assistans.

Vi arbetar långsiktigt. Det gör vi genom att vara lyhörda, professionella och närvarande i våra kunders assistans. Långsiktighet ger hållbarhet, vilket är den genuina tanken och målet med vårt arbete. Vår värdegrund och våra etiska riktlinjer visar vägen.

Målet med vår personliga assistans är att du som kund ska uppleva att du har möjlighet att själv styra över ditt eget liv, vilket är grunden för alla som vill kunna leva som andra, bland andra, i vårt samhälle.

"Vårt mål är att stå fast vid kundens eget perspektiv som den viktigaste informationskällan när kundens personliga assistans ska utformas, utföras och utvecklas."

Vi vill försvara våra kunders rätt till att få bestämma över sitt eget liv och arbeta för att lagarna kring personlig assistans verkligen fungerar i din vardag. Ytterst handlar det om att vi, tillsammans med dig, dina personliga assistenter, din familj och andra personer i din närhet, ska vara med och påverka samhällets villkor för personer med funktionsnedsättning.

"Vi vill med utgångspunkt i vår värdegrund delta i och påverka den intressepolitiska debatten och utvecklingen vad gäller personlig assistans."

Vi vill att du ska känna igen oss som ett bolag som

    • är lyhörda och engagerade i vårt samtal med våra kunder och medarbetare
    • visar respekt för våra kunder och medarbetare i tanke, ord och handling
    • är omutliga, dvs. inte låter någon med oärligt syfte styra oss
    • värnar om glädje och livskvalitet som självändamål
    • alltid agerar professionellt utifrån en stark värdegrund

Tillsammans kan vi göra skillnad!