Är du intresserad av att bli kund? Ring oss på010-498 99 90 eller klicka här

Vår värdegrund

Tillsammans vill vi skapa ett bättre liv för dig

En människa som lever med någon form av funktionsnedsättning har samma rättighet att delta och aktivt vara en del av samhället som andra samhällsmedborgare. Det är en av våra mänskliga rättigheter här i Sverige. Det kan låta som en självklarhet för många men verkligheten är en helt annan. Det är stora skillnader att leva med eller utan funktionsnedsättning.

Vår personliga assistans ska ge människor med funktionsnedsättning stöd och möjlighet att leva ett så fritt och aktivt liv som möjligt. Vi tycker att det är en mänsklig rättighet att kunna leva, inte bara överleva. Oavsett om du, ditt barn, din partner, din förälder eller din vän föds med en funktionsnedsättning, eller förvärvar en funktionsnedsättning under livets gång, ska livet fortfarande vara värt att leva utifrån den personens behov och önskemål.

Av egen erfarenhet vet vi att varje livssituation är unik, det är vår utgångspunkt 

Vi som jobbar på Särnmark har stor förståelse, insikt och erfarenhet av just dessa livssituationer. Skillnaderna mellan att leva det liv som du vill leva, eller bara leva. Vi grundades och ägs fortfarande av samma entreprenörer som skapade Särnmark 1992.

Våra grundare, Mikael Särnmark och Cecilia Ekholm, har egna erfarenheter av personlig assistans. Mikael genom sin förvärvade funktionsnedsättning och Cecilia som personlig assistent. De är pionjärer som förändrade villkoren och skapade en helt ny bransch för att de ville ge människor med funktionsnedsättning rätten att själva bestämma över sina egna liv.

Idag är Särnmark ett etablerat företag med många innovativa medarbetare. Tillsammans med våra kunder söker vi varje dag nyfiket nya lösningar för att förbättra och övervinna dagens och morgondagens utmaningar.