Är du intresserad av att bli kund? Ring oss på010-498 99 90 eller klicka här

Filmer

Ett av Särnmarks seminarier under Almedalsveckan 2016.

Ett urval av publicerade intressepolitiska filmer

LSS-maraton i Almedalen 2018

Sju minuter om ABH Utbildnings och Föräldrakrafts/HejaOlikas 24-timmars maraton om LSS i Almedalen 2018. Några av deltagarna berättar om vad de fick ut av tankesmedjan och om några förslag på lösningar på de hetaste frågorna inom LSS, lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade.

 


Almedalen 2017: Från KFO:s seminarium "Rättspraxis eller politik - att förlora den personliga assistansen kan innebära en livskatastrof"

Mikael Dahlqvist (S) Riksdagsledamot i Socialutskottet svarar på frågor kring LSS-utredningen från Särnmarks medgrundare och delägare Cecilia Ekholm. Varför låter man människor falla fritt under utredningens gång?

I panelen:
Henrik Petrén, Generalsekreterare RBU
Mathias Blomberg, Advokat IGNE Advokatbyrå
Mikael Dahlqvist, Riksdagsledamot socialutskottet (S)
Hanna Kauppi (moderator).

 


Almedalen 2017: Från IFA:s seminarium "Tillbaka till institutionerna?"

Cecilia Ekholm frågar ut Emma Henriksson (KD) och Laila Naraghi (S) kring hur medvetna politikerna är kring hur man med sina beslut och direktiv påverkar normutvecklingen i samhället gentemot människor som lever med funktionsnedsättning.

I panelen:
Nora Eklöv, generalsekreterare, Unga Rörelsehindrade
Emma Henriksson, Riksdagsledamot socialutskottet (KD)
Laila Naraghi, Riksdagsledamot skatteutskottet (S)
Sophie Karlsson, Moderator, IfA

 


Almedalen 2017: Från IFA:s seminarium "Statligt huvudmannskap - ett måste för den personliga assistansen"

Cecilia Ekholm frågar ut Bengt Eliasson (L) och Mikael Dahlqvist (S), båda i socialutskottet, kring hur den rådande normbilden påverkar politiker på alla nivåer och de beslut de tar.

I panelen:
Sophie Karlsson, Verksamhetsansvarig, IfA
Bengt Eliasson, Riksdagsledamot socialutskottet, (L)
Mikael Dahlqvist, Riksdagsledamot socialutskottet, (S)
Suzanne Elmqvist, Moderator, IfA

 


Almedalen 2017: Från IFA:s seminarium "Personlig assistans - skillnader i bedömning mellan Försäkringskassan och kommunerna"

Cecilia Ekholm frågar ut Anders Henriksson (S), 1:e vice ordförande, Sveriges Kommuner och Landsting kring den politiska karaktären på de vägledande domar som har omtolkats och försvårat för många att få personlig assistans.

I panelen:
Sophie Karlsson, Verksamhetsansvarig, IfA
Anders Henriksson (S), 1:e vice ordförande, Sveriges Kommuner och Landsting
Lars Ohly, ordförande, Funktionsrätt Sverige
Suzanne Elmqvist, Moderator, IfA

 


Almedalen 2016: Särnmarks seminarium

Niklas Altermarks föreläsning kring LSS och den personliga assistansens utveckling från Särnmarks seminarium i Almedalen 2016. Vart kommer vi ifrån, var är vi och vart är vi på väg?

Föreläsare: Niklas Altermark, forskare inom funktionshinder, politik och makt, Lunds Universitet

 

Utmaningar inom vården 2015: Cecilia Ekholm, Särnmark assistans

Med individuella lösningar och människans förmåga att göra egna prioriteringar som grundfilosofi. Cecilia Ekholm, medgrundare och medägare Särnmark assistans berättar om Särnmarks historia och hur förutsättningarna har förändrats under resans gång.

Medverkande: Cecilia Ekholm, Medgrundare och delägare, Särnmark

 

Utmaningar inom vården 2015: Vad kan vi lära av senaste årens starka förändring?

Vad kan vi lära av senaste årens starka förändring i den privata vård- och omsorgssektorn? Vad har orsakat den starka kritiken mot privata företag i välfärdssektorerna? Hur ser det politiska landskapet ut idag och hur tänker de privata företagen?

I panelen
Cecilia Ekholm, Särnmark assistans
Pernilla Nykvist, Platea AB
Åsa Himmelsköld, SKL
Mats Fagerlund, Grant Thornton
Dan Nilsson, Svenska Vård