Är du intresserad av att bli kund? Ring oss på010-498 99 90 eller klicka här

Vårt kvalitetsarbete

Särnmarks övergripande ambition med verksamheten är att bidra till att skapa ett bra liv för våra kunder. Ett liv där varje kund, så långt det går, ges möjlighet att själv styra över sitt eget liv. Vi anser att det är grunden för alla som vill kunna leva som andra, bland andra, i vårt samhälle.

Kvalitet är något som genomsyrar vår dagliga verksamhet. Vi utför vår personliga assistans utifrån våra kunders behov och önskemål - de är delaktiga och har inflytande över hur deras assistans genomförs. Vi stämmer av dessa krav i våra löpande sociala journaler samt genomförandeplaner som vi sedan följer upp och utvärderar. Vi på Särnmark är nämligen övertygade om att kvalitet ska följas upp och har ständigt kvalitet som fokus i vårt arbetssätt.

Vi är också måna om att våra personliga assistenter har de allra bästa förutsättningarna att trivas med sitt jobb. Vi erbjuder våra populära assistentutbildningar samt gedigen introduktion på plats hos kunden. För oss har det alltid varit en självklarhet att våra assistenter har kollektivavtal. 

 

Tillsammans kan vi göra skillnad, det är den genuina tanken och målet med vår verksamhet.

Läs mer om vår kvalitetsdeklaration och hållbarhetsrapport genom att klicka dig in på dom i den vänstra menyn.