Serviceavtal

Ett serviceavtal är ett avtal mellan en tjänsteleverantör och en kund som beskriver villkoren för de tjänster som ska tillhandahållas. Den innehåller detaljer såsom arbetets omfattning, betalningsvillkor och eventuella garantier. Att ha ett väl utformat serviceavtal på plats hjälper till att säkerställa att båda parter har en tydlig förståelse för sina skyldigheter och förväntningar, och kan förhindra att tvister uppstår i framtiden.

Se avtal